فراسوی خبر... یکشنبه ۲۸ آذر

نمایان تر شدن روی دیگر سکه بُحران هسته ای در حلب

منصور امان

ارتکاب جنایت جنگی در حلب، بحران مُناسبات خارجی رژیم جمهوری اسلامی را بار دیگر به آستانه نُقطه جوش برگردانده است. اندکی پس از فرو نشستن یک کانون انفجاری بُحران در روابط رژیم مُلاها و طرفهای خارجی اش در پی توافُق هسته ای، اینک چنین می نماید که سایش سیاستهای شرارت بار حاکمان ایران با نیاز منطقه خاورمیانه به صُلح، رفاه و مدنیت سیاسی و اجتماعی، موجب بُحرانی شدن دوباره مُناسبات در نُقطه ای دیگر شده است.

حمله تُند و مُستقیم صدراعظم آلمان به رژیمهای ایران و روسیه به دلیل دست زدن به جنایت جنگی علیه غیرنظامیان در شهر حلب، نوک موقتی آرایشی بین المللی است که در برابر تبهکاریهای انسان ستیزانه مُهاجمان به حلب شکل گرفته است.

گفته های خانُم مرکل در پایان نشست سران اتحادیه اروپا ایراد گردید؛ اجلاسی که جنگ وحشیانه رژیم اسدها و مُتحدان خارجی شان علیه مردُم حلب در راس دستور کار آن قرار داشت. سران اتحادیه اُروپا همزمان با فراخوان به حفظ جان غیرنظامیان، مُجازاتهای اقتصادی علیه روسیه را نیز تمدید کردند.

قرار گرفتن حاکمان ایران در تیررس نگاه اتحادیه اُروپا را پیش تر دولت هُلند با احضار سفیر آنان در این کشور به منظور اعتراض به کُشتار حلب به نمایش گذاشته بود. اندکی بعد انگلیس نیز سفیر جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد تا محکومیت نقش آفرینی رژیم مُلاها در "تداوُم رنج مردُم سوریه" را به وی ابلاغ کند.

روز آدینه دولت آمریکا رویکرد غرب در برابر جنایات جنگی رژیم مُلاها در سوریه را تداوُم بخشید و آن را در کنار رژیم اسد و سوریه "مسوول فجایعی که رخ می دهد" دانست. آقای اوباما دستهای حاکمان ایران را "آلوده به خون مردُم سوریه" دانست و افزود: "جهان از این تهاجُم وحشیانه شوکه شده است."

رفتار درنده خویانه و غیر انسانی رژیم ولایت فقیه و مُزدوران لُبنانی آن در حلب، چهره کریه دیگری از سیاست بُحران زای منطقه ای آن است که در عمل و به گونه عُریان در برابر دید جهان قرار گرفته است. این همان سیاستی است که تولید جنگ افزار هسته ای و جنگ اتُمی را به مثابه ابزار در دستور کار داشت و امروز با وسایل دیگر آن را روی ویرانه های حلب و انبوه جنازه های شهروندانش پیش می برد.

فاجعه حلب می تواند نُقطه پایان بر اُمید غیرواقع بینانه نسبت به تاثیرات خودکار توافُق هسته ای بر رفتار مُخرب رژیم مُلاها در خاورمیانه و ایفای نقش "سازنده" از سوی آن باشد. واقعیت این است که تغییر رفتار حاکمان ایران در پهنه هسته ای نتیجه تحریمهای فلج کننده ای بود که آنها را از ادامه دادن به شرارت هسته ای باز داشت. این مکانیزم در مورد تغییر سیاست منطقه ای آن و جلوگیری از تکرار "فجایعی" مانند حلب نیز عمل خواهد کرد.

 

 

بازگشت به صفحه نخست