فراسوی خبر... سه شنبه ۲۸ دی

صادق لاریجانی در یک گوشه ناراحت با ملکه انگلیس

منصور امان

با وجود گذشت بیش از دو ماه از افشای وجود حسابهای محرمانه بانکی قُوه قضاییه و گردش مشکوک میلیاردها تومان پول و سود آن، هنوز از شفافیت وعده داده شده مسوولان این نهاد پیرامون حسابهای مزبور خبری نیست؛ در عوض گردانندگان به تنگنا افتاده آن مُتهم تازه ای در افشای اسرار مگوی خود مُعرفی کرده اند: ملکه انگلیس!

روز یکشنبه وبگاه رسمی قُوه قضاییه (خبرگزاری میزان) گزارش داد که "رسانه ملکه انگلیس" خطاب به "عوامل داخل و خارج" ابلاغیه ای مبنی بر "هجمه به قُوه قضاییه" صادر کرده است. دوستان آقای صادق لاریجانی برای سندیت بخشیدن به این خبر، آدرس ساختمان بی بی سی در لندن و تعداد کلمات ابلاغیه ای که خود منتشر کرده اند را نیز پیوست افشاگری کرده اند.

دستگاه قضایی آقای خامنه ای نشان داده که در پرونده گشوده شده علیه خود، به جای پرداخت به موضوع اتهام، ترجیح می دهد به منابع ایراد آن بپردازد. این علاقه ای است که آقای محمود صادقی، یک نماینده مجلس مُلاها، به آن با حمله شبانه برای دستگیری خود پی برد. او آماج پیگرد و یورش گردید چون خواستار توضیح در باره حسابهای بانکی قُوه قضاییه شده بود. 

کمی بعدتر، گُماشتگان آقای خامنه ای در نهاد یاد شده یک گام فراتر نهاده و در اقدامی پیشگیرانه و هُشدار دهنده، اختیار تشکیل پرونده و تعقیب نمایندگان مجلس را نیز به خود تفویض کردند تا بدینوسیله به گونه رسمی بر مصونیت ظاهری وُکلای فرمایشی قلم بکشند.  

به جُز آدرس پُستی "رسانه ملکه انگلیس"، نُکته روشن دیگر در پرونده کلان مایه قُوه قضاییه، پیشینه آن است که بنا به گُفته عادی سازانه مسوولان آن، در دوره های ریاست آیت الله ها یزدی و شاهرودی به همین شکل کسب مداخل می شده است. بی تردید اطلاعات مزبور برای آگاهی یافتن از سبک کار روتین دستگاه قضایی برای درآمد سازی مُفید است، اما هنوز به این سووال پاسُخ نمی دهد که میزان پول وارد شده به این حسابها در طول این دوره چقدر بوده و کُجا هزینه شده است.

این پُرسشی است که قوه قضاییه با تمام نیرویی که در دو پا دارد، در حال فرار از پاسُخ به آن است. چنگ انداختن به اطراف و جنجال سازی در باره دسیسه های موهوم، یک متُد آشنای همه کسانی است دُم آنها لای تله گیر افتاده و با کوفتن خود به اطراف خلاصی می جویند. بیش از همه اما این تقلا که زوایای ریشخند آمیزی نیز یافته، نشان می دهد که آقای صادق لاریجانی و شُرکای نظامی و امنیتی اش به گوشه بسیار ناراحتی رانده شده اند. 

 

 

بازگشت به صفحه نخست