فراسوی خبر آدینه 28 اسفند

 

حمایت از خواست زندانیان سیاسی برای تمدید ماموریت احمد شهید

زینت میرهاشمی

 

در حالی به پایان ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در ایران، نزدیک می شویم، که هیچ تغییری در رعایت حقوق بشر نه تنها حاصل نشده بلکه نقض سیستماتیک حقوق بشر در دوره روحانی افزایش پیدا کرده است.

اهمیت تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر از طرف سازمان ملل متحد، به خاطر رساندن صدای سرکوب شدگان و آشکار کردن گوشه هایی از جنایتها، شکنجه ها و نقض حقوق بشر در تاریکخانه های دستگاه سرکوب رژیم در تمامیتش است. گزارشهای احمد شهید اگر چه همه حقایق را نتوانسته بیان کند اما همین اندازه هم که تا کنون ارائه شده، مستند کردن جنایتهایی است که در حق مردم ایران اعمال شده که نه فراموش و نه بخشیده خواهد شد. با استناد به این گزارشها است که باید عاملان و آمران این جنایتها در دادگاههای معتبر بین المللی محاکمه شوند.

 

احمد شهید طی دوران ماموریتش به خاطر بیان حقایق مورد اهانت پایوران رژیم قرار گرفت و طبیعی است که تمدید ماموریت او یکی از چالشهای رژیم در دوره پسا برجام خواهد بود. بر همین منظر رژیم مخالف تمدید ماموریت او برای سال جدید است. آخرین گزارش احمد شهید منتشر شده در روز 20 اسفند، اشاره به اعدام هزار نفر در سال 2015 میلادی توسط رژیم دارد.

به همین مناسبت، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی طی نامه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار تمدید ماموریت وی شدند. این نامه که با اسامی زندانیان سرشناس و مقاوم امضا شده تاکید کرده که مسئولان زندان بارها از آنها خواسته اند که گزارشات احمد شهید را غیر واقعی اعلام نمایند تا مورد عفو قرار گیرند. 

 

همچنین هیومن رایتس روز پنجشنبه 27 اسفند نامه 34 سازمان مدافع حقوق بشر که خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران هستند را منتشر کرد. در نامه منتشر شده از طرف این سازمانهای غیر دولتی نوشته شده تمدید ماموریت گزارشگر ویژه پیام قدرتمندی به مقامات ایران است که نقض حقوق بشر در مرکز توجه شورا و جهان خواهد بود مگر این که تغییر و بهبود قابل لمس رخ دهد.

در حمایت از فراخوان تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر از طرف سازمان ملل، خواهان فشار بر حکومت ایران برای بازدید نهادهای مدافع حقوق بشر از زندانهای ایران و گفتگو با زندانیان و خانواده های اعدام شدگان و محکومان به اعدام هستیم.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست