فراسوی خبر شنبه ۲۸ اسفند

 

جریمه مالی کارگران و هدیه ۱۰ میلیارد تومانی شهرداری

زینت میرهاشمی

اگر بدن رنج دیده و شلاق خورده کارگران معدن طلای آق دره همراه با برانگیختگی همگانی توانست بدنهای کارگران معدن را از ۳۰ ضربه شلاق برهاند، اما نتوانست دست اندازی چپاولگران حکومتی به سفره خالی کارگران را قطع کند.

سرانجام روز  آدینه ۲۷ اسفند، حکم بی شرمانه ای از طرف بیدادگاه استان یزد مبنی بر ۷ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق برای ۷ نفر از کارگران معدن بافق صادر شد و پس از آن جریمه یک میلیون تومانی جای ۳۰ ضربه شلاق را گرفت. می توان با یک حساب سرانگشتی و با توجه به بیکاری و حتا در صورت کار، نتیجه گرفت که جریمه بیش از مزد ماه کارگران است و بنابرین با این حکم ضد انسانی چه فشاری بر کارگران وارد خواهد شد.

جرم کارگران معدن بافق، اعتراض و تحصن ۲۹ روزه برای واگذاری ۵.۲۸ درصد از سهام این شرکت در فرا بورس به بخش خصوصی بود. در نظام جمهوری اسلامی، فاسدان و چپاولگران در امنیت قرار دارند و کسانی که به این دزدیها اعتراض کنند، مجازات و سرکوب می شوند. نمونه اخیر آن موضوع دزدیهای پایوران رژیم در شهرداری است.

در حالی که در روزهای اخیر، فساد در دستگاه شهرداری و دزدیهای قالیباف بسیار خبرساز شده، تصمیم مجلس ارتجاع در روز سه شنبه ۲۴ اسفند مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران بار دیگر پیوستگی مجلس نشینان با غارت نهادهای دیگر رژیم را نشان داد.

این تصمیم مجلس رژیم در پی زیر سوال رفتن شهرداری تهران در سه حوزه فروش تراکم، فروش املاک و تغییر کاربریها از طرف برخی از مجلس نشینان است.  محمود صادقی یکی از مجلس نشینان در رابطه با زیر سوال رفتن شهرداری گفت: گزارشات نشان می دهد که تهران به صورت غیر قانونی در حال فروخته شدن از سوی شهرداری است تا کسب درآمدهایی انجام شود.

وی اضافه کرد: درآمد شهرداری از فروش تراکم در سه سال گذشته حدود 50 درصد بوده است. ظرف سه ماه گذشته به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران تراکمی به قیمت ۱۰ میلیارد تومان داده شده است. (دنیای بانک)

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست