فراسوی خبر... شنبه 28 شهریور

ای سرو ایستاده این مرگ توست که می سازد

لیلا جدیدی

هر فرد عدالتخواهی که شاهرخ زمانی را می شناخت و با مبارزات و مقاومت او آشنایی داشت، نمی تواند با قتل مزورانه و بزدلانه او به دست مزدوران رژیم نخست تاثر و غم و سپس خشم و نفرتی بیکران را حس نکند. اما غم و نفرت تنها واکنش کارگران و زحمتکشان به از دست دادن این رفیق انقلابی و کمونیست نبوده و نخواهد بود. انگیزه گرم و نیرومندی در رگ اراده آنان برای رویارویی با دستگاه ظلم و ستم ولی فقیه جاری شده است.

فعالان کارگری و سیاسی، مردم از گوشه و کنار کشور زیر تهدید نیروهای امنیتی رژیم بر سر مزار او گردهم آمدند و با خواندن سرود "آفتابکاران جنگل" و شعارهای "شاهرخ معلم ماست، راه شاهرخ راه ماست"، یاد رفیق استوار و پر اراده خود را گرامی داشته و بر ادامه مبارزه علیه ستم سرمایه داری چپاولگرانه رژیم تاکید کردند.

"پرچم مبارزه شاهرخ زمانی بر زمین نخواهد ماند"، پیام کارگران پروژه های پارس جنوبی، فعالان کارگری جنوبی، فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان، جمعی از کارگران پتروشیمیهای منطقه ویژه ماهشهر و بندر امام، بخشی از کارگران محور تهران کرج و فعالان کارگری شوش و اندیمشک بود. آنها خواستار افشای تمامی ابعاد پرونده خونبار جنبش کارگری شدند.

پیام تشکلهای کارگری که در مراسم رفیق شاهرخ زمانی خوانده شد، از "غم جانکاهی از فقدان او" می گوید، اما در ادامه تاکید دارد: "ما زانوی غم در بغل نخواهیم گرفت و مرگ شاهرخ را به پرچمی برای اتحاد و همبستگی کارگری که او پیشتازش بود تبدیل خواهیم کرد." این تشکها شامل اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران نیشکر هفت ‌تپه، سندیکای کارگران نقاش استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلات کارگری و هیات بازگشایی سندیکای نقاش تهران بود.

در اطلاعیه سندیکاهای کارگری ایران آمده است: "ما پرتوان تر آرمانهای او را که جز بهروزی و اتحاد طبقه کارگر اندیشه ای نداشت، پیش خواهیم برد." روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک نیز در اطلاعیه خود می گوید: "مرگ نقطه پایان زندگی شاهرخ زمانی نیست. پیامش همچون خودش زنده و ماناست." فعالان "جنبش لغو کار روزمزدی" می نویسند: "قتل شاهرخ بسان قتل هر کارگر مبارز دیگر باید زمینه ای برای پیکار مصمم تر و آگاه تر و استوارتر ما در راستای ایفای این نقش اساسی و حیاتی باشد."

اینها تنها نمونه هایی از واکنش جنبش زنده کارگری ایران به قتل شاهرخ زمانی است که جایگاه ویژه او در جنبش کارگری و نیز سطح مبارزه و آگاهی این جنبش  را نشان می دهد. تیر رژیم به سنگ خورده، راه شاهرخ پرتوان تر ادامه می یابد.

 

 

بازگشت به صفحه نخست