فراسوی خبر.... چهارشنبه ۲۹ دی

 

نگاهی به شکوفایی اقتصاد با عینک حسن روحانی

زینت میرهاشمی

 

سخن پراکنی حسن روحانی در روز سه شنبه ۲۸ دی به مناسبت سالگرد اجرایی شدن برجام، چینش سناریویی است که از پشت عینک با مارک فریبکاری می توان تایید کرد.

حسن روحانی به بهانه دفاع از برجام، به عنوان دستاورد مثبت خود، با ارایه آمار و ارقام، فضایی از آرامش، شکوفایی و همه چیز خوب است را به خورد شنوندگان خود داد. آمارهای وی از رشد اقتصادی بیش از رقم پیش بینی شده، اشتغال بیش از پیش بینی قبلی، حل شدن مشکل حاشیه نشینان، رشد تولیدات کشاورزی، دیکته کردن منشور آزادی برای اجرا و ....بود. خلاصه او اگر نه نُمره ۲۰ که نُمره ۱۸  به خودش داد. روحانی منتقدان خود را به گذاشتن عینکی که این خوبیها را ببینند تشویق کرد. حسن روحانی گفت:کسانی که می گویند رکود و مدام می گویند ما نمی بینیم، خب عینکی، چیزی استفده کنند.

نکته های روحانی:

روحانی مدعی شد: ما ۱۱ میلیون حاشیه نشین را زیر بیمه بردیم و بخش بیمه و درمان ما به آنها خدمات ارائه می دهد.

شاهد رشد بیش از ۵ درصد هستیم، یعنی رشد 7.4 درصد که در منطقه ما نظیری برای آن تا امروز نمی شناسیم.

خرید گندم از پیش بینی او جلو زد و به 11.5 میلیون تن رسید و تولیدات کشاورزی هم از ۹۷ میلیون تن به ۱۱۷ میلیون تن رسیده است.

اما به گفته خودش علیرغم رشد اقتصادی غیر قابل پیش بینی، ۷۰۰ هزار شغل در برابر ورود بیش از یک میلیون و 200 هزار جوینده کار به بازار ایجاد شده است.  

اضافه بر بحران اشتغال، حداقل حقوق کارگران که نزدیک به یک سوم نیروی کار را شامل می شود کمتر از یک سوم خط فقر است، کارتون خوابی، قبر خوابی، آمار بالای خودکشی ناشی از فقر و بی عدالتی، گرانی مواد غذایی، افزایش کودکان خیابانی، قطع سهمیه شیر دانش آموزان مناطق محروم کشور، فقر و بی چیزی در مناطق محروم مرزی، کشتار کولبران، ضرب و شتم دستفروسان و قطع نان آنها بدون ایجاد کار ، پایین آمدن هر چه بیشتر ارزش پول ملی و ....اینها مواردی است که برای دیدنشان احتیاج به عینک ندارد. اگر همپالگیهای روحانی در قدرت برای درک روحانی عینک احتیاج داشته باشند اما مردم ایران فاجعه زیست خود را با گوشت و پوست و استخوان حس می کنند.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست