فراسوی خبر... شنبه 29 فروردین

تصویب طرح سنای آمریکا و واکنش روحانی، مکانیسمهای تحمیق توده ها

لیلا جدیدی

تصویب طرح کمیته روابط خارجی سنا مبنی بر لزوم بررسی و نظارت بر توافق اتمی در کنگره آمریکا و سخنان فریبکارانه روحانی در واکنش به آن، هر دو مکانیسمهایی هستند که برای تحمیق و فریب مردم به کار برده می شوند. در حالی که هدف محافظه کاران که اکثریت را در مجلس نمایندگان آمریکا دارند، تقسیم اعتبار به میخ کشیدن جمهوری اسلامی با آقای اوباما است، روحانی روی منبر روضه خوانی کرده و مزورانه مشت "حق مسلم" به سینه می کوبد.

از زمان روی کار آمدن اوباما، محافظه کاران که با رسواییهای سیاست خارجی دوران جورج دبلیو بوش رو سیاه از آب در آمده بودند، علیه او که نه تنها از حزب مقابل، بلکه از نژادی دیگر هم بود، به خصومت و کارشکنی پرداختند. رفتار این حزب آنچنان مفتضحانه بوده که حتی طرفداران خود را نیز شرمسار کرده اند.

محافظه کاران نخست به سختی تلاش کردند تا یک تحول هر چند ناچیز در سیستم بهداشت و درمان به نام اوباما ثبت نشود و سپس نیروی خود را بر آن گذاشتند که امتیاز توافق هسته ای و کوتاه شدن دست رژیم از دستیابی به سلاح هسته ای به حساب اوباما ریخته نشود. رییس جمهور آمریکا نیز برای ثبت نام خود در جریده تاریخ به عنوان باعث و بانی این امر از هیچ کوششی دریغ نکرد تا سرانجام بازهم مانند تمامی موضوعات دیگر تسلیم شد. بنابراین، این طرح بیش از آنکه اهمیت چندانی در روند هسته ای داشته باشد، به درد مصرف داخلی و نزاعهای درونی طبقه حاکم آمریکا می خورد.

از سوی دیگر روحانی در واکنش به این طرح، مردد بین رفتن به جلد گوسفند یا گرگ، سرانجام به لباس دومی درآمده و ضمن آنکه برای دل خوش کردن و "همدلی" با رقیبان سنگ "حق مسلم" را به سینه می زند، انگشت "اتمام حجت" را نیز برای آمریکا بالا می برد و معترضانه می گوید: "ما به شما می گوییم طرف ما، سنای آمریکا و مجلس نمایندگان این کشور نیست، بلکه طرف ما یک مجموعه به نام گروه ١+5 است."

گویا آقای روحانی اینکه در دوران کمپین انتخاباتی خود گفته بود "آمریکاییها کدخدا هستند" و "اروپاییها از آقا اجازه می گیرند و بهتر است با آمریکاییها مساله را حل کنیم" را مانند بقیه حرفهایش فراموش کرده و حالا دیگر آمریکا را بیشتر از یکی از 6 به حساب نمی آورد!

اگر چه هر دو طرف برای تحمیق توده مردم حرف می زنند و در پنهان منافعی دیگر دارند، اما طرح سنای آمریکا فوایدی هم برای شفاف کردن مذاکرات سری هسته ای دارد. بر اساس طرح مصوبه سنا، مجلس نمایندگان آمریکا در جریان ریز مذاکرات و توافقهای انجام شده قرار خواهد گرفت. افزون بر این نیز به گزارشهای مداوم و حاوی جزییات درباره مواردی نظیر حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و یا موشکهای بالستیک آن دسترسی خواهد داشت.

همه می دانند که هیچ پچ پچی در جمع پانصد نماینده کنگره برای مدتی طولانی داخلی و پنهان باقی نمی ماند.               

 

 

بازگشت به صفحه نخست