فراسوی خبر آدینه 29 مرداد

 

سرکوب فرهنگیان آگاه و آموزش داعشی با طرح سرباز طلبه

زینت میرهاشمی

 

در روز چهارشنبه 27 مرداد، حکم تبعید عزیز ناصری؛ معلم، شاعر، نویسنده، مترجم و عضو انجمن صنفی معلمان به شهر سمنان و اخراج وی از کار به وی ابلاغ شد. جرم وی همانند بقیه معلمان آگاه ایران زمین، تبلیغ علیه نظام و تبانی برای برگزاری تجمعات اعتراضی اعلام شده است. حبس، آزار ، زندان، آزار، تبعید و محروم  کردن فعالان فرهنگی و مدنی از شیوه های رایج در رژیم ولایت فقیه است.

 

چندی پیش علی اکبر باغانی نایب ریس کانون صنفی معلمان به زابل تبعید شد. وی در مصاحبه ای شجاعانه به تبعید خود افتخار کرد و آن را بخشی از هرینه مبارزه و استقامت معلمان و فرهنگیان برای تغییر وضعیت اعلام کرد و گفت: همه ایران سرای من است. مصاحبه شجاعانه او در لینک زیر است:

 

https://www.youtube.com/watch?v=TWWTAwG7t2I

 

در مکتب بنیادگراهای مدهبی، آموزش و فرهنگ، علم و دانش جایی ندارد. بیش از سه دهه است که داعشیهای حاکم بر ایران با تمام توان تلاش می کنند تا تَحَجُر فرهنگی را حاکم کنند. جوهر احکام ولی فقیه، توصیه های امامان جمعه، اقدامات ذوب شدگان در ولایت و قوانین مجلس ارتجاع با حمله به علوم انسانی و تقابل با دانش تعریف می شود. بر این منظر نان، آب و مسکن معلمان اهمیتی ندارد. زیرا طلبه ها و امامان جمعه شکم و جیبشان پر شود کافی است.

روز چهارشنبه 27 مرداد، دبیر ستاد همکاری حوزه های جهل و خرافات موسوم به علمیه و آموزش و پرورش اعلام کرد که: طرح سرباز طلبه در آموزش و پرورش اجرا می شود.. بر اساس سخن پراکنی وی، طرح استفاده از سرباز طلبه از امسال در آموزش و پروزش با سهمیه 500 نفر اجرا می شود. وی تربیت دانش آموزان آینده ساز را از اولویتهای ویژه طلبه ها، مبلغان مذهبی و مشاوره ای ارتجاع حاکم دانست. با همین بستر سازیهای فرهنگی آخوندی است که معلمان آگاه، دانشجویان و دانش آموزان آگاه زندانی می شوند و کلاسهای درس و رشته های تحصیلی جنستی و به زیان زنان سهمیه بندی می شود.  

اما در مقابل تلاشهای رژیم برای جا انداختن فرهنگ ارتجاعی، مقاومت جوانان و زنان به اشکال مختلف جریان دارد و همین امر مزدوران سرکوبگر ولی فقیه را کلافه کرده است.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست