فراسوی خبر چهارشنبه 29 اردیبهشت

اعتراف به بی ثَمَر بودن سونامی اعدام

زینت میرهاشمی

 

صبح سه شنبه 28 اردیبهشت، شش تن در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند و یک تن در مشهد در برابر چشم کودکان و مردم محل به دار آویخته شد. پایوران رژیم در برابر گسترش اعتراض جهانی به اعدامهای فله ای و موج خشم و نفرت خانواده های زندانیان در انتظار اعدام، به سونامی اعدام و به بی ثمر بودن این شیوه اعتراف می کنند.

جواد لاریجانی دبیر ستاد به موسوم به حقوق بشر قوه قضائیه، روز دوشنبه 27 اردیبهشت، اعدامهای فله ای را بهمن وار توصیف کرد. لاریجانی، ضمن تاکید بر جایگاه اعدام در قوانین رژیم گفت:متاسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است در زیر تعداد بهمن وار اعدام محکومان به مواد مخدر زیر سوال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست.

حکم قصاص به عنوان مجازاتی شنیع، قرون وسطایی و ضد بشری با نفرت همگانی روبرو شده و رژیم بیش از هر زمان در رابطه با اجرای این حکم مورد تنفر افکار عمومی قرار گرفته و در مقابل، بخشش قاتل از طرف خانواده مقتول مورد احترام افکار مردم در ایران قرار گرفته و این شیوه برخورد انسانی تبلیغ می شود. موضع لاریجانی در برابر سونامی اعدام تنها جنبه تبلیغاتی داشته زیرا حرفهای وی در تقدس دادن به حکم قصاص و نورانی کردن آن به معنای ایجاد فضا برای گسترده تر شدن آن است.

لاریجانی و همقطارانش می دانند که مردم ایران از حکم قصاص مُتُنفرند و این مجازات ضد انسانی با انداختن حکومت ارتجاعی ولایت فقیه به زباله دان تاریخ، باید به کلی ملغی شود.  

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست