فراسوی خبر .... شنبه ۳۰ تیر

وعده های ۲ ماهه به مردم تشنه خوزستان

زینت میرهاشمی

 

رایج ترین شعارها و حرفهایی که این روزها از میان مردم به گوش می رسد: نفت و گاز را تاراج کردند، خاک، آب و برق را فروختند و ایران را ویران کردند، اختلاس کردند و حسابهای بانکی شان را در خارج پر کردند، جوانانمان را کشتند، زندانها را پر کردند و قبرستانها را آباد کردند، ...پس باید گورشان را بکنند و بروند

 

در برابر شورشهای مردمی در اعتراض به بی آبی و فقر، وعده های بی پایه و اساس پایوران رژیم آغاز شده است. وضعیت بحرانی آب و برق در شهرهای استانهای مختلف حکایت از فاجعه ای انسانی و زیست محیطی می کند که بخشی از آن توسط کارگزاران رژیم منعکس می شود. در این میان وعده استاندار خوزستان برای بهبود آب در این استان طی ۲ ماه، واکنشی در برابر خشم مردم از تبعیض و بی عدالتی است. چهار دهه گامی برای بهبود وضعیت زندگی و معاش مردم  برداشته نشده اکنون این آقا وعده بهبود ۲ ماهه داده است. نگاهی به سخنان پایوران حکومت، عمق فاجعه انسانی و زیست محیطی و وعده توخالی این استاندار را روشن می کند.

 

سعیدی، عضو شورای شهرستان چابهار در رابطه با فقر و بی آبی در این شهرستان گفت: مناطق حاشیه نشین چابهار بیش از ۵۰ هزار جمعیت دارد. اما حتی یک متر لوله کشی آب هم در اینجا وجود ندارد وی شاخص دسترسی به آب در این منطقه را ۲۱ درصد برآورد کرد. بر اساس گفته وی ۷۹ درصد مردم از طریق آبرسانی سیار با تانکرها گذران زندگی می کنند.

آمارهایی که وی از تبعیض در استفاده و تقسیم آب در کلان شهر تهران و منطقه ای مثل چابهار می دهد، گوشه ای از تبعیض و بی عدالتی آشکار را نشان می دهد. وی می گوید با وجود تانکرهای فرسوده روزی ۱۰ لیتر آب به مردم چابهار می رسد که این ۱۰ لیتر برای همه مصرف روزانه است. در حالی که شهروندان تهرانی روزی ۲۵۰ لیتر آب مصرف می کنند. وی از زندگی نزدیک به ۲۰ هزار نفر در کپر نشینها، فروش میلیونها لیتر سوخت به پاکستان از طریق شبکه های شبه قانونی خبر داد.

یارمحمدی، مجلس نشین از زاهدان در مورد وضعیت مردم در واکنش به پخش تصاویر گورخوابها در زاهدان گفت: بیش از ۹۵ درصد مردم این استان به غذا و امکانات تغذیه ای مناسب دسترسی ندارند و مطالعه آزمایشی نشان می دهد ۷۵ درصد مردم زیر خط فقر امنیت غذایی و در واقع مشابه وضع زندگی مردم در آفریقا هستند. (آدینه 22 تیر،  تهران پانا)

بر اساس حرفهای مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت جنگلها، برای عملیات آبخیزداری در هر هکتار یک میلیون تومان اعتبار نیاز هست و این در حالی است که برای هر هکتار فقط ۴۰۰هزار تومان در سال گذشته اعتبار تخصیص داده شده است.

بیهوده نیست که مردم فریاد می زنند؛ دشمن ما همین جاست....

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست