فراسوی خبر آدینه 30 بهمن

 

یک شعبده بازی و گدایی برای داغ کردن نمایش

زینت میرهاشمی

 

از روز پنجشنبه 29 بهمن، ارائه لیستها و سخن پراکنیهای کاندیداهای گزینشی شورای نگهبان برای ورود به مجلس بی خاصیت آغاز شد. مدعیان اصلاحات در مقابل فشارهای شورای نگهبان در خوش خدمتی به ولی فقیه کوشاتر شده اند.

 

تیتر درشت خبرگزاری حکومتی ایلنا با عنوان 70 نامزد اصلاح طلب مقابل سه هزار اصولگرا، خط بطلانی بر همه شعارهای مدعیان اطلاحات می کشد. جا دادن چهره هایی از جناح مقابل و یا افراد نخودی در لیستهای ارائه شده اصلاح طلبان حکومتی، دلیل روشنی بر این امر است که ولی فقیه رقابت بین خودیها را هم بر نمی تابد.

خامنه ای با صدور این فتوای که رای سفید حرام است و زنان بدون اجازه همسر می توانند برای رای دادن از خانه خارج شوند، وضعیت نابسامان خود و تسلط روانشناسی تحریم انتخابات را نشان می دهد. شعارهای اصلاح طلبان در کشیدن مردم به پای صندوق رای و شریک کردن مردم در شکست و حقارت خود، موقعیت ضعیف آنان در تعادل قوا در درون حکومت را نشان می دهد.

تجریه تا کنونی نشان داده که شعارهای بازیگران نمایش انتخاباتی و میزان رایی که به آنها داده می شود، برآمد نمایش را تعیین نمی کند، بلکه انتخابات مهندسی شده به وسیله ولی فقیه است که برآمد صف آرایی جناحهای شریک در قدرت را تعیین می کند.

شعارهای داده شده در تبلیغات مدعیان اصلاحات در روز پنجشنبه 29 بهمن در اساس دروغ است. زیرا بر فرض این که این شعارها واقعاً آمال شعاردهندگان آن باشند، که نیست، همه می دانند مجلس در رژیم ولایت فقیه اهمیتی ندارد و این ولی فقیه است که تاکنون از مجلس به عنوان حیات خلوت خود برای پیش برد سیاست اش استفاده کرده است. حالا حتا اگر این تعداد محدود به این مجلس نمایشی راه پیدا کنند چه کاری می توانند بکنند؟

عارف سر لیست کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان از حقوق زنان صحبت کرد. وی از رفع تبعیض در استخدام، رفع تبعیض در پذیرش دانشگاهها، بیمه زنان خانه دار و تامین امنیت شغلی و ... حرف زد. تبعیض جنسیتی جوهر استبداد دینی و متکی بر قانون اساسی رژیم است. سکوت عارف در مورد رفع کامل تبعیض جنسیتی و برابری زن و مرد، نشان دهنده پوچی حرف وی در برابر حقوق پایه ای و اساسی زنان است. در روزهای آینده باید منتظر شعارهای فریبکارانه دیگر برای کشیدن زنان به این نمایش تکراری بود. 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست