فراسوی خبر یکشنبه 30 فروردین

 

دولت حسن روحانی به سپاه باج می دهد

زینت میرهاشمی

 

به گزارش روز سه شنبه 25 فروردین خبرگزاری حکومتی ایسنا، دولت حسن روحانی قرارداد بزرگی با قرارگاه خاتم النبیا در مورد امور بهداشتی بسته است. پایوران رژیم سقف همکاری مشترک وزارت بهداشت با قرارگاه متعلق به سپاه پاسداران را تا 5 هزار میلیارد تومان تخمین زده و از آن به عنوان یک توافق بزرگ و شیرین بین دولت روحانی و قرارگاه فوق یاد می کنند. جهانگیری معاون اول حسن روحانی می گوید: 70 هزار میلیارد تومان از پروژه های مهم کشوری در اختیار قرارگاه خاتم النبیا به عنوان پیمانکار قرار گرفته است.

قرارگاه خاتم النبیا متعلق به سپاه پاسداران، به گفته نماینده ولی فقیه در این نهاد، فقط 3 هزار پاسدار در آن فعالیت می کنند. البته این 3 هزار کارمند کسانی هستند که تحت عنوان سپاهی حقوق بگیر این نهاد هستند. به این تعداد باید باند مافیای این قرارگاه را هم اضافه کرد.

نظامی کردن اقتصاد ایران و افتادن شریانهای اقتصاد در دست سپاه پاسداران البته امر تازه ای نیست. این پدیده حتا مورد نقد و انتقاد برخی از افراد درون هرم قدرت قرار گرفته است. قراردادهای کلان و  ریختن ثروت مردمی از جانب دولت به جیب سپاه امری مداوم است. قرارداد امور بهداشتی با سپاه بار دیگر بر پوچی حرفهای حسن روحانی صحه گذاشته و ادعاهای پُفکی او در مهار بحران اقتصادی را نشان می دهد.

حسن روحانی روز پنجشنبه 27 فروردین در بازدید از اسکله کاسپین که از پروژه های بزرگ این قرارگاه است و قرار است به مرکز صادرات تبدیل شود،  نوید توسعه اقتصادی بر پایه صادرات از این بندر را داد. یعنی ساخت اسکله کاسپین و به دست گیری راه مهم صادرات در دست این قرارگاه قرار خواهد گرفت.  این وعده حسن روحانی برای سال 94 است.

عملکرد پوشالی حسن روحانی در رابطه با کوتاه کردن دست مافیای سپاه پاسداران نشان می دهد که او موافق این است که همه مظاهر قدرت در دست سپاه باشد. روحانی گفته بود اگر چنین شود، ابوذر و سلمان هم فاسد می شوند. بنا به این گفته، این حسن روحانی است که با باج دادن به سپاه به فساد دامن می زند.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست