فراسوی خبر... شنبه ۳۰ مرداد

تولید و بازتولید بیسوادی

لیلا جدیدی

بیسوادی و کم سوادی در ایران همچنان تولید و باز تولید می شود. مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی رژیم با اعلام آماری از ۱۳ هزار کودک بازمانده از تحصیل زیر ۱۸ سال در استان بوشهر، عمق فاجعه بیسوادی در کشور را آشکار کرد.

آمارهای سراسری میزان نازل تحصیلات در کشور، علاوه بر آنکه نشان از بی کفایتی و بی توجهی به این امر حیاتی در پیشرفت و توسعه کشور به لحاظ نه تنها فرهنگی بلکه علمی و تکنولوژیکی دارد، بلکه حاکی از بیداد فقر نیز هست.

بنابر استانداردهای سازمان ملل در گزارشی از توسعه انسانی، تحصیلات در حد دوره راهنمایی "کم سواد" محسوب می شود. اگرچه آمار دقیقی از کم سوادی و یا بیسوادی در ایران وجود ندارد، اما بنا بر برخی آمارهای دولتی، نزدیک به ۶۱درصد زنان و ۴۳درصد مردان زیر ۲۵ سال "کم سواد" هستند.

مرکز پژوهش مجلس ارتجاع، جمعیت کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال را سه میلیون و دویست هزار تخمین زده و میانگین سالهای تحصیل در میان ایرانیان را ۷ سال اعلام کرده است. منبع مزبور همچنین می گوید که ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت بالای ۶ سال کاملا بیسواد هستند.

حکومتی که مدعی است می خواهد قدرت منطقه ای باشد، بخش نونهال جامعه را به حال خود رها کرده و اقدامات ضروری برای آموزش ابتدایی این نسل انجام نمی دهد. بی سوادی همچنان در حال باز تولید است، زیرا خانواده های فقیر کم سواد و بی سواد توانایی آنرا ندارند که کودکان خود را که در موارد بسیاری در خیابانها برای کمک خرج آنها دستفروشی می کنند، به کلاس درس بفرستند.

در جهان امروزی فنآوری، ارتباطات، اطلاعات و علم به یک امر ضروری برای پیشرفت کشورها و جوامع بدل شده است. برای دستیابی به این امر در درجه اول نیاز به پذیرفتن مشکل، به دست آوردن آمارهای دقیق، افزایش دستمزد و مددهای اجتماعی، کمکهای تحصیلی، اجباری شدن تحصیل، رسیدگی و توجه به مناطق محروم و یا دو زبانه، آموزش و ایجاد امکانات برای معلمان، عدم تفکیک یا تبعیض جنسیتی و پژوهش می باشد. بی اعتنایی مطلق حکومت به این وظایف، چنین وضعیت اسفباری را در جامعه به وجود آورده است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست