فراسوی خبر سه شنبه 31 شهریور

 

 

تیر خلاص رسانه حکومتی به زنده یاد شاهرخ زمانی

 

 زینت میرهاشمی

 

در حالی که انجام تحقیقات مستقل بین المللی برای روشن شدن چگونگی قتل شاهرخ زمانی، زندانی سیاسی مقاوم و فعال کارگری تبدیل به خواستی عمومی شده، شاهرخ زمانی در عطاری رسانه های حکومتی تبدیل به اصلاح طلب ی شده که محسن اژه ای قاتل، هم از تحقیق در مورد چگونگی سکته ی وی حرف زد.

 

خبرگزاری حکومتی ایسنا روز یکشنبه 29 شهریور در متن گزارش خود از جلسه پرسش و پاسخ محسن اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه رژیم، هر کجا که نام شاهرخ زمانی را به کار برده در پرانتز او را فعال سیاسی اصلاح طلب معرفی کرده و ابلهانه پس از قتل این مبارز راه آزادی و برابری، یک تیر خلاص هم به او شلیک می کند. چسباندن صفت اصلاح طلب به رفیق مبارز شاهرخ خیلی بیش از دروغهای روزمره رسانه های حکومتی بی پایه و مسخره است. اما علت کاربرد آگاهانه چنین صفتی در این خبرگزاری حکومتی قابل تامل است.

شاهرخ زمانی در نامه به دخترش بر هر گونه آشتی با رژیم ولایی و استبداد دینی تاکید کرده و برای او این یک خط قرمز بود.  وی می نویسد:چگونه می توان از کنار دستگیری و شکنجه و اعدام هزاران نفر آزادیخواه و برابری طلب به خاطر دفاع از حقوق قانونی و مشروع شان گذشت. رسانه حکومتی می خواهد محبوبیت این فعال کارگری را به جیب اصلاح طلبان حکومتی بریزد.

 

بر اساس گزارش ایسنا، محسن اژه ای در برابر پرسش فردی در سالن، می گوید:مگر افرادی که در زندان به سر نمی برند دچار سکته نمی شوند؟ زندانی هم همین طور است. اژه ای ادامه می دهد این که دلیل سکته این فرد چیست در حال بررسی است و پزشک باید نظر نهایی را بدهد.

این جلاد بی شرمانه وضعیت زندانی در شکنجه گاهها را با وضعیت یک فرد آزاد برابر می داند. وی در حالی چنین ادعایی را مطرح می کند که خانواده شاهرخ زمانی و همبندان او وضعیت سلامتی رفیق شاهرخ را مناسب اعلام کرده اند که هیچ شرایط جسمانی که منجر به سکته وی شود وجود نداشته است. در حالی که اصل قتل غیر قابل انکار و فقط چگونگی آن مورد سوال است، اژه ای پیشاپیش نوع آن را سکته اعلام می کند. این نوع تحقیق فقط در عطاری استبدادی ولایت فقیه یافت می شود.

حرفهای محسن اژه ای و این که رژیم به یک تحقیق مستقل و بی طرفانه تن نمی دهد، بار دیگر بر این که زنده یاد شاهرخ زمانی به وسیله ایادی استبداد مذهبی به قتل رسیده، مُهر تایید می گذارد. اعتراض همگانی و پافشاری بر انجام تحقیقات مستقل بین المللی می تواند ابعاد این جنایت را روشن کند.  

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست