فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۰ مرداد

این آخرین کلامه، هدف کل نظامه

زینت میرهاشمی

سَردادن شعار مرگ بر خامنه ای در کانون هر تجمع اعتراضی، تشخیص درست مردم از جایگاه خامنه ای به عنوان نماد دیکتاتوری دینی و رژیم ولایت فقیه است. مسئول اصلی وضعیت فلاکت بار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، کل حاکمیت و در راس آن خامنه ای است.

از قتل سازمان یافته مردم بر اثر کرونا تا گلوله به جای آب به مردم با فرمان مستقیم او انجام می شود. او بود که ورود واکسن به ایران را ممنوع کرد و اکنون شاهد فاجعه کرونا در ایران هستیم.

اما خامنه ای همواره نقش خود را به عنوان تصمیم گیر اصلی و عمود خیمه نظام انکار کرده و تقصیر را به گردن دیگران می اندازد. موضع گیری او در مورد خوزستان و صحبتهای او در جلسه با هیات دولت روحانی به بهانه پایان کار این دولت این سیاست را برجسته می کند.

در حالی که به گواهی پایوران رژیم، آنها وظیفه ماله کشی، پادویی و تدارکچی دارند و پس از اجرای ماموریت مثل «دستمال مصرف شده» دور انداخته می شوند، اما بازهم در پایان کار هر دولت، ولی فقیه در نقش اپوزیسیون ظاهر می شود و ناتوانی در حل مشکلات را به کارگزارانش نسبت می دهد. خامنه ای با این شیوه دجالگرانه می خواهد باوجود یکدست کردن ولایت، با فرق گذاشتن بین باندها و جناحهای حکومتی، نقطه امیدی را برای بهبود وضعیت موچود به مردم نوید دهد. زهی خیال باطل. مردم به درستی در خوزستان شعار دادند؛ این آخرین کلامه، هدف کل نظامه

باوجود دستگیریهای گسترده در شهرهای استان خوزستان و قطع اینترنت در این استان، صدای مرگ بر خامنه ای و دفاع از مردم خوزستان در بسیاری از شهرهای ایران به شمول تهران در روز شنبه ۹ مرداد، زمین زیر پای خامنه ای را به شدت لرزاند.

روز آدینه ۸ مرداد راهپیمایی شجاعانه مادران دادخواه شهدای آبان خونین در میدان آزادی و در مترو، همچنین راهپیمایی مردم در محل تاتر شهر تهران که با یورش ماموران سرکوبگر روبرو شد، مشخص کرد که صدای اعتراض خاموش شدنی نیست. آدینه شب ۸ تیر، مردم به بهانه پیروزی تیم پرسپولیس جشن گرفتند و با شعار مرگ بر خامنه ای جشن را به حرکت اعتراضی تبدیل کردند. فریاد مرگ بر خامنه ای شبانه در محله های تهران شنیده می شود.

راهپیمائیها و گردهمائیهای اعتراض به وضع موجود و همچنین حمایت از مردم خوزستان نشانی از اتحاد و همبستگی و نمایی از قدرت مردمی است که با صدای بلند و در کف خیابان و به شفاف ترین شکل، اراده خود برای سرنگونی کل رژیم را فریاد می زنند.  

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول