فراسوی خبر ... چهارشنبه ۱۰  فروردین

وعده های پوشالی و دستوری در کنار حذف ارز ترجیحی

زینت میرهاشمی

شوربختانه برای خامنه ای، ناکارآمدی سیاست راهبردی یکدست سازی برای خروج از بحران، در کشاکش باندهای حکومتی، هر روزه خود را نشان می دهد. تشدید جدال باندهای حکومتی بر سر سهم گیری از ثروت و قدرت با توجه به چینش آشکار و مستقیم مهره های راهبردی ولی فقیه، نشان می دهد که خامنه ای در اندازه ای نیست که بتواند بحران درون حکومت را مهار کند.

راهبرد خامنه ای در پاسخ به شرایط بحران انقلابی، برای سرکوب و مهار خیزشها، شورشها و قیامهای مردمی، اگر چه هزینه اعتراضهای مردمی را بالاتر برده است اما بنا به اعتراف پایوران رژیم کف خیابان و بحران اقتصادی همچنان از چالشهای مهم نظام است. از این منظر آمارسازی و دستاوردسازی حکومت در شش ماه دولت رئیسی قاتل، توسط خود باندهای حکومتی به چالش گرفته شده است. تنها مردم نیستند که وعده های دستوری، پوشالی و یا بی سوادی رئیسی را به مسخره می گیرند و باور ندارند بلکه خودیهای حکومتی هم این وعده ها را تنها در قاب تلویزیون حکومتی و یا سفرهای نمایشی تفسیر می کنند.

روز سه شنبه ۹ اسفند، رئیسی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را به طور رسمی اعلام کرد؛ بودجه ای که حتا قبل از تصویب آن اثرات مخرب خود را بر روی زندگی مردم گذاشته است. حذف ارز ترجیحی و فقیر تر شدن مردم، یکی از این موارد است.

بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت رژیم، روز شنبه ۶ فروردین اعلام کرد: «در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته شده و شرکتها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند زیرا پروسه ای زمان بر بود.»

این در حالی است که به گزارش رسانه های رژیم «قیمت دلار تنها در چهار روز کاری ابتدای سال ۱۴۰۱ بیش از هزار تومان افزایش را به ثبت رساند.» (کانال تلگرامی عصر ۱۴۰۰)

مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در رابطه با پیش بینی نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ گفت: «در صورتی که بهترین سناریو ثبات نرخ ارز در مدار ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان است... اما پیش بینی می شود نرخ دلار به بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان خواهد رسید.» (بهارنیوز ۹ فروردین ۱۴۰۱) وی در همین مصاحبه پیش بینی کرده است که «سال ۱۴۰۱ کسری بودجه دولت به بیش از ۵۰ درصد برسد.»

رئیسی که در نیمه های اسفند ماه دستور داده بود تا فقر مطلق را تا پایان سال ۱۴۰۰ از بین ببرند، روز دوشنبه ۸ فروردین در جلسه کار گروه رفع فقر مطلق، گفت: «می توان کاری کرد تا در سال جدید فقر مطلق وجود نداشته باشد.»

پاسدار قالیباف روز سه شنبه ۹ فروردین از «آب، برق و گاز رایگان برای خانوارهای تحت پوشش حمایتی» بر اساس مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی صدا و سیما، روز سه شنبه 9 فروردین،  مجلس مصوبه ای به دولت رئیسی داده که «ساز و کار اجرایی» آب و برق مجانی برای خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی، مشروط به «رعایت الگوی مصرف» را در سال ۱۴۰۱ انجام دهد. یک وعده دستوری دیگر این که خانواده های سه دهک پایین درآمدی فاقد بیمه سلامت به طور رایگان تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

حتا اگر شعارها و وعده های پوشالی هم جدی گرفته شود و بر فرض محال این شعارها به سمت عملی شدن پیش رود، باز هم تحمیل فقر و نیستی را در آن می توان دید. صرفه جویی در غذا، دارو، بنزین، آب، برق و... تحمیل «الگوی مصرف» به نفع رانت خواران و غارتگران حکومتی، گونه ای تبلیغ می شود که از استاندارد جهانی که هیچ، حتا از فقیرترین کشورهای همسایه هم در سطح پایین تر است.

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول