فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۲ بهمن

زنجیره بی پایان اعدام باید متوقف شود

زینت میرهاشمی

در دی ماه امسال ۲۶ تن در رژیم ولایت فقیه اعدام شده اند. در ایران طی یک سال (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) دستکم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. (هرانا)  البته این اعدامهایی است که اسامی آنها اعلام شده و اعدامهای مخفیانه را هم باید به این تعداد اضافه کرد.

زندانی سیاسی، جاوید دهقان خلد، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی علیرغم اعتراضهای بین المللی و تقاضای توقف حکم اعدام این زندانی از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل، وی را روز شنبه ۱۱ بهمن به جوخه اعدام سپرد.

کارنامه ۴۲ ساله رژیم نشان می دهد که رژیم در هیچ مقطعی از سرکوب و اعدام دست بر نداشته و چشم انداز توقف آن هم وجود ندارد. سرکوب در داخل برای مهار بحران سرنگونی و صدور تروریسم و بنیادگرایی در خارج از مرزها برای حفظ امنیت نظام، دو شیوه اصلی رژیم است.

تنیدگی این دو شیوه آنچنان است که شکستن هر کدام رژیم را معیوب و در نتیجه به سقوط خواهد کشاند. این که رژیم علیرغم تنفر همگانی از افزایش سرکوب و اعدام، بیشرمانه و بی اعتنا به خواست نهادهای بین المللی، همچنان دست به اعدام می زند، نشان دهنده ناکافی بودن فشارهای بین المللی در باره موضوع حقوق بشر است.

ضمن حمایت از هر تلاشی برای فشار بر رژیم ولایت فقیه و وادار کردن به رعایت حقوق بشر، مسلم و روشن است که توقف زنجیره بی پایان اعدام در ایران فقط با سرنگونی این رژیم میسر است.

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول