فراسوی خبر ... دوشنبه ۱۶ خرداد

 

توصیه های ولی فقیه در مقابله با «مارپیچ سکوت»

 

زینت میرهاشمی

 

صحبتهای خامنه ای در روز شنبه ۱۴ خرداد، که در ۷ بند تحت عنوان توصیه های مهم به «فعالان انقلابی، اجتماعی و سیاسی» خلاصه شده، واکنشی واقعی به رویدادهای جاری در سپهر سیاسی ایران است.

تسخیر خیابان با شعارهای ضد حکومتی، تداوم اعتراضها و اعتصابهای همه ی بخشهای نیروهای کار از جمله کارگران، کشاورزان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و... سبب شکاف در قدرت و ریزش نیروهای وفادار به حکومت شده و همین وضعیت خامنه ای را مجبور کرده تا برای سر و سامان دادن به حکومت، «توصیه هایی» برای نیروهایش ردیف کند.

صحبتهای خامنه ای، دقیقا بیان موقعیت «فرمانده ای» است که از شرایط نگران و عاجزانه برای حفظ حکومت خود، از آقازاده ها و تولید شدگان دستگاه ارتجاع ناامید و  دست به دامن «دهه نودیها» شده است.

 اما ۷ توصیه او که جعل رویدادها و سفید سازی چهار دهه جنایت و چپاول رژیم است عبارتند از: اقرار به از بین بردن هویت انقلاب ضد سلطنتی با سرکوب دستاوردهای آن، پاکسازی چهره خمینی دیکتاتور، ناراحت از پشت کردن مردم به الگوها و فرهنگ حکومتی، نگران از عدم باورمندی مردم به گفتمانهای حکومتی، خشمگین از مردم که ایمان شان را سرمایه «تولید عمل» حکومت نمی کنند و به حکومت هیچ ایمانی ندارند، خواهش که از «بن بست» حکومت حرفی زده نشود و درخواست از مردم دادخواه آبادان که «قدرشناس» مسئولان نظام باشند.

حرفهای احمد خاتمی، نماز جمعه خوان تهران و تاکید بر «جهاد تبیین»، «بن بست» رژیم در برابر خشم و خروش مردم را نشان می دهد. او گفت: «رسانه های معاند می خواهند مردم را ناامید کنند و به جوانان القا کنند که هیچ چیزی در کشور سر جای خودش نیست».

نوشته حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان، بنگاه نظری خامنه ای، ضرورت توصیه های «فرمانده» وامانده را در شرایط فعلی معنا می کند. او سرود «سلام فرمانده» را «باطل السحر مارپیچ سکوت»، سرودی «فاخر، جذاب و روح نواز» تعریف کرده است. او اضافه کرده که «باطل السحر ترفند مارپیچ سکوت، فریاد در اعلام باورهاست چیزی شبیه همان صلوات با صدای بلند» . او با تعریف از «ترفند مارپیچ سکوت»، مدعی شد که دشمنان می خواهند گونه ای القا کنند که طرفداران حکومت در اقلیت هستند و این اقلیت در محاصره اکثریت به سکوت  عادت می کند.

از این منظر، توصیه های خامنه ای خطاب به لشکر وامانده  و ناامیدش است که باور به در اقلیت بودن و سقوط حکومت نکنند.

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول