فراسوی خبر ... سه شنبه ۱۶ اردیبهشت

 

تمدید یا رفع تحریم تسلیحاتی رژیم

زینت میرهاشمی

 

رژیم که در مراحل مختلف در زمینه غنی سازی اورانیوم و تولید و فروش موشکهای بالستیک، توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض کرده، در رابطه با امکان تمدید تحریم تسلحاتی از جانب شورای امنیت دوباره به تکاپو افتاده و مثل همیشه طرفهای مقابل را تهدید می کند.

کنشهای پایوران رژیم بعد از طرح پیش نویس قطعنامه از طرف آمریکا برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، متناقض است. با توجه به ادامه فعالیتهای تروریستی رژیم در منطقه برای گرم نگاه داشتن تنور جنگهای نیابتی، تولید تنش در منطقه با دخالتگری در کشورهای همسایه، طبیعی است که موضوع تمدید تحریم تسلیحاتی از جانب شورای امنیت یک احتمال منطقی است. رژیم زیر فشار تحریمهای شورای امنیت و در حال ورشکستگی به توافق برجام تن داد. همزمان با قطع موقت ساخت سلاح اتمی، تسلط بر هلال شیعی از بغداد، یمن و لبنان تا سوریه را برای تضمین امنیت خود گسترش داد.

به هر حال مواد توافق برجام برای رژیم نامحدود نبوده و زمانی برای پایان دارد. رژیم ولایت فقیه با سیاست تبدیل تهدیدها به فرصت، در سایه سیاست مماشات اروپائیان و نبود تهدید جنگ از طرف آمریکا، با راه اندازی جنگهای نامتقارن به وسیله مزدوران نیابتی، خواست که توافق برجام را به نفع خود پایان دهد. برداشتن تحریم تسلحاتی در ۲۷ مهرماه سال جاری، یکی از این موارد است. موضوعی که عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم رفع آن را «یکی از دستاوردهای برجام» دانسته است.

برآشفته شدن پایوران رژیم و موضع گیریهای متناقض مثل؛ خروج از برجام و یا خروج از «ان پی تی» و عدم اجرای پروتکل الحاقی و عدم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تا اعلام «مرگ ابدی برجام » از طرف علی شمخانی و ... بیانگر تلاش به منظور ایجاد فرصت جدید برای بقای نظام است.

رژیم از یک طرف برای کسری بودجه خود  دست به شکلی از چپاول به وسیله آزاد سازی «سهام عدالت» و جمع کردن پول مردم و دلخوش کردن آنها به سودهای ناچیز و ناپایدار زده است و از طرف دیگر خود را برای خرید اسلحه آماده می سازد.

رفع تحریم تسلیحاتی شورای امنیت، به نفع رژیم و به بی ثبات کردن منطقه بیشتر کمک خواهد کرد.  این موضوع دلیلی بر این خواهد شد که یکی از کشورهای پنجگانه برجام از شورای امنیت بخواهند تا قطعنامه ۲۲۳۱ تمدید شود. این معقول ترین راه است. راه دیگر، طرح قطعنامه پیش نهادی آمریکا در شورای امنیت است که در صورت تصویب فشار دیگری بر رژیم وارد خواهد آمد.

تمرکز رژیم بر مسابقه تسلیحاتی، هزینه سنگینی را به مردم ایران تحمیل خواهد کرد و همزمان به جنگهای فرقه ای و نیابتی در خاورمیانه دامن خواهد زد. 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول