فراسوی خبر ... سه شنبه ۱۷ تیر

توسری خوردن ماله کش اعظم و بازی دوگانه خامنه ای

زینت میرهاشمی

با توجه به این که ترکیب مجلس یازدهم شامل سینه چاکان ولایت و دلواپسان خامنه ای است، صحنه مواخذه جواد ظریف در روز یکشنبه ۱۵ تیر، سیمای بحران عمیق و بن بست رژیم را به نمایش گذاشت.

ماله کش اعظم در نقش وزیر امور خارجه، در برابر اتهامات مجلس نشینان پیرامون توافق برجام و اثرات تحریمها، به درستی گفت که «سیاست خارجی در اختیار رهبری» است و هدف از این اختیار «اجتناب» از «دوگانه سازی و دعوای جناحی» است. وی در واکنش به «دروغگو» خواندن او و نعره های مجلس نشینان، باز هم به راستی گفت: « اگر دروغی گفته آیت الله خامنه ای،رهبر جمهوری اسلامی آن را شنیده و او را "صادق" خوانده است.»

از این قسمت که بگذریم، جایگاه مجلس در رژیم ولایت فقیه، همچون سایر نهادهای حکومتی به طور واقعی زیر مجموعه ولی فقیه است که با اَخم خلیفه ارتجاع سرشان را به زیر می اندازند و تسلیم می شوند.  بنابرین «دروغگو» خواندن ظریف و «مصداق بارز خیانت» دانستن  روحانی و جمع آوری ۲۰۰ امضا برای طرح سوال از روحانی، شگرد خامنه ای و فرار به جلوی او به عنوان مسئول اول وضعیت فلاکت بار اقتصادی است.

محمد تقی نقد علی، مجلس نشین از خمینی شهر، در نمایش روز یکشنبه ۱۵تیر بهارستان گفت: «روحانی در حال نزدیک کردن کشور به لبه پرتگاه» است. این موضع گیری، بعد از نامه موسوی خوئینیها که «راس نظام» را مسئول وضعیت فلاکتبار اقتصادی اعلام کرد، دقیقا برگرداندن فشار از سمت خامنه ای به سوی روحانی است.

خامنه ای از یک طرف از روحانی و ظریف حمایت می کند و از سوی دیگر به اراذل و اوباش تحت امرش چراغ سبز برای توسری زدن به پایوران اجرایی نشان می دهد. این دو دوزه بازی خامنه ای نه تنها برای مهار بحران حکومتی چاره ساز نیست، بلکه برآمد آن عمیق تر شدن بن بست و شکاف بیشتر در هِرَم قدرت است. باید تاکید کرد که نمایش مسخره در مجلس ارتجاع و دعوای باندهای قدرت برای سهم بیشتر، جدالی نیست که مردم خود را در آن سهیم بدانند. همه جناحها و در راس آن خامنه ای تولید کننده بحران اقتصادی، سقوط ارزش ریال و فلاکت زندگی مردم هستند.

هشدار عباس عراقچی، معاون ظریف، مبنی بر احتمال قوی دانستن ارجاع پرونده هسته ای رژیم به شورای امنیت و بازگشت تحریمها و توصیه او بر خودداری از « هر حرکتی از سوی ایران که این کشور را در عرصه بینالمللی به عنوان یک تهدید امنیتی معرفی کند» و لزوم «دقت و مراقبت بسیار» همزمان با ادعای سرکرده نیروی دریایی سپاه، بدون شک دور از آگاهی خامنه ای نیست.

سرکرده نیروی دریایی سپاه روز دوشنبه ۱۵ تیر از «وجود شهرهای زیرزمینی شناوری و موشکی ساحل به دریا» خبر داد و سپاه را با این «شهرهای زیرزمینی»، «کابوس» آمریکا اعلام کرد.

نمایش مسخره روز یکشنبه در مجلس به کارگردانی پاسدار قالیباف، تهدیدهای بی مایه سپاه، هشدار دستگاه دیپلماسی رژیم و پیشبرد سیاست خارجی با دخالت مستقیم خامنه ای، بیان وضعیت بحرانی عمیقی است که تنها راه نجات، فرو رفتن کامل رژیم در باتلاق و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است.

 

 

بازگشت به صفحه اول