فراسوی خبر ... چهارشنبه ۱۹ آبان

 جنبش دادخواهی در پیکار با رژیم ولایت فقیه

زینت میرهاشمی

 

دعوت محسنی اژه ای بدنام و پرسابقه در جنایت و سرکوب و رئیس دستگاه فاسد قضائیه، برای رعایت حقوق بشر در کشورهای دیگر، بیش از اینکه مایه تمسخر باشد، باعث افزایش تنفر است. محسنی اژه ای در روز سه شنبه ۱۸ آّبان گفت: «بیایید دست در دست هم با دیپلماسی قضایی بی تاثیر از رفتار‌های سیاسی، از حقوق بشر دفاع کنیم...امروز دستگاه قضایی آغوش خود را برای همکاری با دستگاههای قضایی کشور‌های جهان در جهت مبارزه با همه مصادیق ظلم و تعدی به حقوق بشر باز کرده است.» وزیر کشور هم در سخن پراکنی اش در روز سه شنبه گفت: «مدعیان نباید حقوق بشر را نادیده بگیرند.»

البته که مخاطبان مجریان نقض حقوق بشر، مردمان ایران زمین نیستند که با گوشت و پوست شان، داغ و درفش دیکتاتوری ولایت فقیه را تجربه کرده اند. مخاطب موعظه کنندگان، افکار بین المللی، مدافعان حقوق بشر و ساده سازی سرکوب و جنایتهای ضد حقوق بشری شان است.

شادمانه باید گفت گامهای جنبش دادخواهی با وجود مسلط بودن منافع اقتصادی بر ارزشهای حقوق بشری در مناسبات بین المللی، با همه دشواریهایش استوار به پیش می رود. دادگاه حمید نوری (عباسی) به اتهام شرکت در قتل عام هزاران انسان که جرم شان مقاومت در برابر استبداد و دفاع از آرمانهای شان بود، همچنان جریان دارد. برگزاری این دادگاه و مطرح شدن بخشهایی از واقعیتهای قتل عام سال ۶۷، آغازی بسیار با اهمیت و سرمایه ای با ارزش در جنبش دادخواهی برای ادامه دادگاهی کردن همه آمران و عاملان کشتار جمعی تابستان سال ۶۷ و دیگر موارد نقض حقوق بشر خواهد بود.

برگزاری دادگاه فوق که در سوئد تاکنون جریان داشته است؛ قرار است به مدت دو هفته در آلبانی برگزار شود. رژیم با وجود استفاده از اهرمهای فشار، گروگان گیری و باج گیری تاکنون نتوانسته است از روند رو به پیش دادگاه جلوگیری کند. همزمان با جریان دادگاه حمید نوری، فعالیتهای گسترده ای از طرف سازمان مجاهدین خلق ایران و نیروهای مدافع حقوق بشر برای ارسال پرونده های جنایت ابراهیم رئیسی به سازمان ملل انجام شده است.

در سالگرد قیام خونین آبان ۹۸ و کشتار ۱۵۰۰ نفر از جوانان، دستگیری هزاران نفر از تظاهر کنندگان، دادگاه بین المللی مردمی قرار است در روز چهارشنبه ۱۹ آبان در لندن برگزار شود. در این دادگاه در مورد جرایم پایوران رژِیم به طور عام و علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی به طور خاص تحقیق و بررسی می شود.

نبرد بین جنبش دادخواهی و پایوران رژیم ولایت فقیه که همچنان به سرکوب مشغول هستند، نبردی دشوار اما با افقی امیدوار کننده است. کشاورزان اصفهان در حرکت اعتراضی گسترده خود در روز سه شنبه ۱۸ آبان به درستی شعار می دادند: «فکر نکن تا ابد می مونی ...»

  

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول