فراسوی خبر ... سه شنبه ۲۲ مهر

 

درماندگی ولی فقیه در مهندسی «مبارزه علیه ظلم»

زینت میرهاشمی

 

خامنه ای در صحبتهای روز دوشنبه ۲۱ مهر، درماندگی و تَرسَش از شورشهای اجتماعی، خیزش گرسنگان و شوریدگان علیه ظلم دستگاه حاکمه را نشان داد. خامنه ای در برابر اعتراض و تنفر مردم علیه فساد و چپاولگری آدرس غلط داد و گفت: «باید ظلم ستیزی، عدالت خواهی و مبارزات اجتماعی نیز براساس عقلانیت باشد و گرفتار حاشیه نشویم و اصل و فرع را اشتباه نگیریم.»

از جنبشهای مداوم نیروهای کار تا قیام آبان ۹۸ به درستی اصل نظام را نشانه گرفته و آن چه را می خواهند با صدای بلند در کف خیابان فریاد زده و از این که اصل نظام و در راس آن ولی فقیه را نشانه گرفتند، دچار هیچ اشتباهی نشده اند. آدرسی که خامنه ای می دهد برای اصل و فرع کردن، منظورش حفظ نظامی است که کلیت آن از طرف مردم باطل اعلام شده است. این امر را روانشناسی توده ها در هر فرصتی که پیش آید نشان داده است.

در حالی که کرونا در ایران بیداد می کند، خامنه ای در سالنی تنها با ماسک بر دهان، سخنرانی ویدئویی کرد. او در نسخه پیچی و تفسیر مشکلات اقتصادی مانند همیشه رندانه از وضعیت طوری حرف زد که  گویا از فاجعه بحران معیشتی مردم خبری نداشته و نقشی هم در تحمیل آن به مردم ندارد.

او در حالی از وجود ضدمردمی خود این چنین محافظت می کند، که انجام یک تست کرونا برای مردم یک میلیون تومان است. هزینه درمان کرونا در بیمارستان آنقدر بالا است که مردم به دلیل عدم توانایی پرداخت آن از رفتن به بیمارستان خودداری می کنند. مردم  توانایی پرداخت پول ماسک و حتا مواد بهداشتی را ندارند. به گفته  محمد بابایی عضو شورای روستای احمد آباد سفلی از توابع شهرستان سراب: «مردم این روستا آنقدر فقیرند که حتی پولی برای خرید مواد ضدعفونی کننده هم ندارند چه اینکه بخواهند برای فرزندان شان گوشی هوشمند تهیه کنند.»

خامنه ای در دنیای ارتباطات جمعی به شعور نداشته خودش توهین کرده و گویا برای گله گوسفندان سخنرانی می کند. مثل روحانی که وضع اقتصادی ایران را از آلمان بهتر دانسته بود وضع اقتصادی آمریکا را مثال می زند.

در رویدادی دیگر، روحانی بار دیگر به خودش مدال داد. وی روز دوشنبه ۲۱ مهر گفت سال ۹۸ جزو افتخارات ملی ماست که باید در تاریخ «به عنوان روزهای پر افتخار همکاری ملت ایران در تاریخ ثبت شود.» او ادامه داد: « اینکه ما در طول یک سال و چند ماه توانستیم همه مناطقی که بر اثر سیل تخریب شده بود را بازسازی و نوسازی کنیم، کار عظیمی بود.» این دروغ او آن چنان آشکار و وقیحانه است که پرداختن به آن بی مورد است.

 

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول