فراسوی خبر ... دوشنبه ۲۴ مرداد

آنهایی که در برابر حُکم خمینی سکوت کردند، در ترور سلمان رشدی مسئول هستند!

زینت میرهاشمی

ترور سلمان رشدی، نویسنده معروف و برجسته، در روز آدینه ۲۱ مرداد، بار دیگر چرایی رشد بنیادگرایی اسلامی، تروریسم دولتی، تروریسم نیابتی و راههای مقابله با این پدیده خطرناک را به موضوعی جدی تبدیل کرده است.

هر تحلیلی در ترور سلمان رشدی، اگر نقش فتوای خمینی در این ترور و مدافعان این فتوا در سال ۱۳۶۷، مانند علی خامنه ای، میرحسین موسوی، عطالله مهاجرانی، احمد توکلی، علی اکبر ولایتی، محمد جواد لاریجانی و... که آن را «واجب و درست» دانستند را نادیده بگیرد با هدف سرپانگاه داشتن رژیم و تقویت تروریسم و بنیادگرایی مدهبی است.

فتوای خمینی که خامنه ای در سال ۲۰۱۹ بر اعتبار آن تاکید کرد، بنا به نوشته کیهان شریعتمداری، «یکی از جدی‌ ترین تمایزات اعدام فقهی این است که تشخیص مرتد فطری و صدور اعدام آن فقط از سوی "امام‌المسلمین" و "حاکم جامعه اسلامی" صورت می‌گیرد و کسی اجازه ندارد در این باره تصمیم بگیرد یا اقدامی داشته باشد.»

جهت یادآوری باید گفت جمهوری اسلامی تنها حکومتی مذهبی است که به طور رسمی علیه سلمان رشدی فتوا داد. همچنین تنها حکومتی است که بعد از ترور در رسانه هایش جشن و پایکوبی به راه انداخت.

بعد از حمله وحشیانه به سلمان رشدی، باندهای حکومتی و رانده شدگان از قدرت که نه شجاعت دفاع از فتوای خمینی را دارند و نه به آزادی بیان معتقدند، ترور سلمان رشدی را «پروژه ساختگی»، کار اسرائیل و سناتورهای جمهوریخواه آمریکایی برای «ایران هراسی» و «اسلام هراسی»، «مانع تراشی» برای احیای برجام و «حرکت خودجوش و خودسر»، بدون در نظر گرفتن ارتباط مهاجم با حزب الله لبنان و مهمتر از آن فتوا یا حُکم قتل سلمان رشدی تحلیل کردند. 

عطالله مهاجرانی یکی از آن افراد است. او در حالی که در لندن جاخوش کرده است در دفاع از فتوای خمینی نقش داشته و همچنان بر سر موضع خود است. وی در توئیتی نوشت: «در جلسه رأی اعتماد دولت جناب آقای خاتمی، در مرداد ۱۳۶۷، مرحوم زادسر از من پرسید: آقای مهاجرانی! به من جواب بدهید، اگر رشدی را ببینید او را می‌کشید؟ گفتم: نه برادر! من نویسنده‌ ام و کارم تبیین فتوای امام و نقد رمان بوده است، آن کار دیگر را شما که به خلوت می‌ روید، انجام دهید.»

تحلیلگر روزنامه حکومتی آرمان امروز؛ تهدید مقامات آمریکایی و به دنبال آن ترور سلمان رشدی را «یک پروژه ساختگی» برای «ایران هراسی»، کار صهیونیسم و سناتورهای جمهوریخواه آمریکایی اعلام کرد. این ماله کش نظام، عمل تروریستی علیه سلمان رشدی را به دلیل ملیت آمریکایی او بی ارتباط با فتوای خمینی دانسته است. تحلیلگر دیگر همین روزنامه، عمل تروریست مهاجم را «خودجوش و خودسر» دانسته است. (یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱)

تحلیلگر روزنامه حکومتی اعتماد متعلق به اصلاح طلبان قلابی یکشنبه ۲۳ مرداد، از «تقارن عجیب» با «احیای برجام» نوشته است. عباس عبدی: «اهل نظریه توطئه نیستم ولی تصادفی بودن همزمانِ خبر برنامه‌ریزی برای ترور بولتون و ترور سلمان رشدی، با نهایی شدن گفت‌ و گوهای احیای برجام برای من غیرقابل باور است.»

همه کسانی که در برابر فتوای خمینی سکوت کردند، به شمول کسانی که این روزها بر آن ماله می کشند و تلاش می کنند که نقش مخرب رژیم ولایت فقیه در ترور  آدم کشی مخالفان خود در خارج از مرزها را بپوشانند، در گسترش تروریسم و به خطرانداختن جان انسانهای آزاد اندیش دیگری در آینده مسئول هستند.

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول