فراسوی خبر ... یکشنبه ۳۰ آذر

 

ضرورت عملی شدن فشار  به خاطر نقض حقوق بشر

 

زینت میرهاشمی

 

کلیدواژه «انتقام سخت از دشمن» در رژیم ولایت فقیه، به معنی تشدید سرکوب مخالفان، اعدام و قتل عام مردم عادی است. در حالی که در حساس ترین نقاط کشور و زیر گوش عمامه داران و حلقه به گوشان خامنه ای، جاسوس خارجی وول می خورد، رژیم به دنبال با جگیری از کشورهای دیگر از طریق دستگیری افراد دو تابعیتی است.

حکومت با تواب سازی و جاسوس پروری همراه با اعتراف گیری بی اعبتار تلویزیونی، در برابر ضربه هایی که از نفوذ در دستگاه خود می خورد، نشان می دهد که امنیت خود را تنها و تنها با سرکوب مردم در داخل و ترور در خارج تامین می کند.

رژیم در واکنش به منزوی شدن در خاورمیانه و زیر فشار نهادهای بین المللی فتیله سرکوب را در داخل بالاتر برده است. نمونه آن گروگان گیری افراد دو تابعیتی که همه آنها را جاسوس اعلام می کند و بعد در برابر آزادی مزدوران تروریست خود که در زندانهای دیگر کشورها هستند، همین «جاسوسان» را مبادله می کند. هنگام محاکمه اسدالله اسدی، اعدام احمدرضا جلالی را مطرح کرد. بعد از کشته شدن فخری زاده، حکم ظالمانه اعدام روح الله زم را تایید و آن را به سرعت اجرا کرد. وضعیت رژیم آن چنان بحرانی است که با وجود انبوهی دستگیری و اعدام همچنان کابوس ناامنی رهایش نمی کند.

یورش به زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین برای بردن گلرخ ایرایی و مجروح کردن زنان مقاوم زندان با شوکر و باتوم و... گرداندن جَسَد در برابر زندانیان سیاسی و اعدام چندین نفر دیگر در هفته گذشته، همراه با دستگیری و شلاق کارگران، تشدید سرکوب نویسندگان و فعالان مدنی و... نشان دهنده سیاست رژیم در بالا بردن سرکوب برای حفظ خود است. این وضعیت باید بر هم بخورد. باید رژیم را از هر طریق ممکن زیر فشار گذاشت.

تشدید فشار نهادهای بین المللی در رابطه با نقض حقوق بشر از جمله خبرهای خوب برای مردم ایران و فعالان حقوق بشر است. تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه نقض حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه ۲۶ آذر، تصویب قطعنامه علیه «نقض فاحش» حقوق بشر در پارلمان اروپا در روز پنجشنبه ۲۷ آذر و درخواست این اتحادیه بر توقف فوری موارد نام برده در نقض حقوق بشر و درخواست پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، هشدار کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به رژیم، بیانیه عفو بین الملل در روز چهارشنبه ۱۹ آذر در استقبال از بیانیه هشدار آمیز کارشناسان سازمان ملل، بیانیه شورای اتحادیه اروپا در تصویب آیین نامه ای جهانی برای اعمال تحریم و ساز و کارهایی علیه ناقضان حقوق بشر در روز ۱۹ آذر، اقدامات مثبت برای دفاع از حقوق شهروندی است.

ضمن استقبال از تشدید فشارهای بین المللی بر رژیم به خاطر نقض حقوق بشر، هنوز ابعاد جنایتهای رژیم در این محکومیتها کم رنگ است و به راستی آنچه بر مردم ایران، بر جوانان  زندانی و خانواده های آنان تحمیل می شود، هنوز به طور کامل منعکس نشده است. محکومیتهای بین المللی زمانی می تواند موثر واقع شود که هر گونه روبط سیاسی، اقتصادی و تجاری  با رژیم به رعایت حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی مشروط شود. هرگونه کوتاه آمدن این نهادها و چشم بستن بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران به سرکوب مردم یاری می رساند.

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول