گزارشی از تجمع و گردهم آیی درمیدان موزه های آمستردام

بنا به دعوت سازمانهای مدافع حقوق بشر در روز شنبه 25 ژوئیه تظاهرات وسیعی در میدان موزه های شهر آمستردام در همبستگی با مبارزات مردم ایران برگزار شد. حضور اقشار مختلفی از شهروندانی با ملیتهای ممتفاوت نشان از پذیرش این دعوت و شرکت فعالانه آنان در گردهم آیی داشت. عکسهایی متنوعی از اعتراضات مردم در ایران به ویژه عکس ندا آقا سلطان و تی شرتهایی که همبستگی با مردم ایران بر آنها نقش بسته بود به تن بسیاری خود نمایی میکرد. پلاکارهایی با عناوین متفاوت نشان از حضور اقشار متنوع با دیدگاهای خاص خود در این گردهم آیی داشت. هرچند جنبش مردم ایران در خیابانهای کشور این روزها با شعار مرگ بر دیکتاتور هرچه پر رنگتر خواسته خود که آزادی و دموکراسی است را فرموله می کند. اما متاسفانه بسیاری از سخنرانان در این تجمع مردم گردآمده را از شعار مرگ بر دیکتاتور برحذر می داشتند و دایم تکرار می کردند شعار مرگ ندهید. مشخص نیست آیا شعار مرگ بر دیکتاتور تا چه اندازه بر علیه خط و مشی این کسان است که آنان بی پروا بر علیه این شعار مردم ایران در خیابانهای شهرهای مملو از نیروهای سرکوب و در زیر گلوله مخالفت می کنند.
به هرحال پس از نطق های کوتاه چند سخنران "شاهین نجفی" رپر و خواننده جوان بر جایگاه خوش درخشید و با آهنگهای خود شور و حالی دیگر به تجمع که می رفت خموده شود بخشید. پس از او سخنرانان دیگری بسیار کوتاه برای جمعیت حرف زدند و پس از آن خانم شیرین عبادی برای سخنرانی در پشت فراخوانده شد. خواست او برای ندادن شعار "مرگ بر دیکتاتور" با مخالفت بخش زیادی از جمعیت روبرو شد. اما دیگر خواسته های او به ویژه مسافرت دبیرکل سازمان ملل به ایران و جلوگیری از قتل و شکنجه بیشتر توسط عمال رژیم جمهوری اسلامی مورد تشویق حاضران قرار گرفت. همچنین فراخوان او از همه مادران جهان برای همدردی با مادران شهدای اخیر در شهراهای متفاوت و گردهم آمدن آنها همزمان با مادران داغدار ایرانی در یکی از پارکهای شهرهای خود نیز تشویق حضار را به همراه آورد.
چند نماینده پارلمان هلند و نماینده دانشجویان هلندی که همبستگی خود را با دانشجویان ایرانی اعلام کرد از دیگر سخنرانان پس از خانم عبادی بودند. شعارها و سخنرانی رادیکال خانم احدی پس از حضور در جایگاه آنچنان پر صدا مورد تشویق حاضران قرار گرفت که ثابت شد مصلحت گرایی برگزار کنندگان تجمع بیش از اندازه بر خلاف میل جمعیت حاضر درمیدان است. در پایان گروه کُر هلندی ترانه ای بنام ندا را بسیار زیبا اجرا کرد که مورد تشویف حاضران قرار گرفت. این گردهم آیی که از ساعت یک بعد از ظهر شروع شده بود در ساعت چهار بعد از ظهر بکار خود پایان داد.