شرکت نمایندگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در کنگره حزب احیای کمونیستی ایتالیا

گزارش اول
ساعت 5 بعد از ظهر روز پنجشنبه 24 ژوئیه، کنگره حزب احیای کمونیستی ایتالیا در شهر توریستی کیانچانو ترمه در ایالت توسکانی ایتالیا آغاز به کار کرد. این کنگره در شرایطی برگزار می شود که بحران درونی حزب احیای کمونیستی که با شرکت این حزب در دولت قبلی ایتالیا تشدید شده بود، با شکست سخت ائتلاف چپ در انتخابات آوریل 2008 در ایتالیا، این بحران ابعاد جدیدی به خود گرفته است.
حزب احیای کمونیستی همراه با متحدانش در ائتلاف چپ نتوانستند حد نصاب (5 در صد) را در انتخابات آوریل 2008 به دست آورند و بنابرین نتوانستند هیچ نماینده ای در پارلمان و سنای ایتالیا داشته باشند. در این انتخابات ائتلاف چپ تنها توانست حدود سه و نیم در صد آرای شرکت کنندگان در انتخابات را به دست آورد.
تنها حزب احیای کمونیستی سه و نیم ملیون رای کمتر از انتخابات قبلی کسب کرد.
ائتلاف چپ ایتالیا شامل حزب احیای کمونیستی، حزب سبزها، حزب کمونیستهای ایتالیا و چند نیروی چپ دیگر بود.
در انتخابات قبلی ائتلاف چپ توانسته بود بیش از 7 در صد از آرای شرکت کنندگان در انتخاب را از آن خود سازد و بنابرین به مثابه یک فراکسیون قوی دارای 160 نماینده در در مجلس ملی و مجلس سنای ایتالیا بود که از این تعداد حزب احیای کمونیستی به تنهایی 60 نماینده در مجلس ملی و 20 نماینده در سنا داشت.
مجلس ملی ایتالیا 630 کرسی و مجلس سنا 270 کرسی نمایندگی دارد.
ائتلاف چپ و به ویژه قویترین نیرو در این ائتلاف با از دست دادن تمامی کرسیهای خود در دو مجلس ایتالیا با بحرانی که در حیات این حزب بی سابقه است روبرو شد و از آوریل تا ژوئیه 2008 بحثها و جدالهای سختی در درون حزب جریان داشت. بسیاری از ناظران سیاسی در ایتالیا انتظار نداشتند که حزب بتواند بدون انشعاب کنگره خود را برگزار کند. همچنین بعضی از رسانه ها این رویداد را کنگره در تاریکی نامیده اند.
با این وجود در ساعت 5 بعد از ظهر روز پنجشنبه 24 ژوئیه خانم آرمینا امپرین، رئیس کمسیون برگزاری کنگره در پشت تربیون رفت و آغاز کار گنگره را اعلام نمود.
رفیق آرمینا امپرین در گزارش خود اعلام کرد که نمایندگان موجود در کنگره در 2150 کنفرانس شهری و 103 کنفرانس منطقه ای از میان 45 هزار عضو حزب که در این کنفرانسها شرکت نمودند انتخاب شده اند. وی تعداد اعضای حزب را 90 هزار نفر اعلام کرد.
رئیس کمسیون برگزاری کنگره در گزارش خود اعلام کرد که در این کنگره نماینده گان 5 پلاتفرم(فراکسیون) شرکت دارند و بر اساس تصمیم کمسیون برگزاری کنگره، هیات رئیسه کنگره شامل پنجاه تن زن و مرد به طور مساوی هستند که بر اساس در صد رای پلاتفرمها در کنفرانسهای تدارکاتی کنگره انتخاب شده اند و هر جلسه کنگره را ده نفر زن و مرد با نسبت مساوی اداره می کنند.
رفیق ارمینا امپرین این تصمیم کمسیون برگزاری کنگره را به رای گذاشت که با اتفاق آرا و بدون رای مخالف و ممتنع به تصویب رسید و بنابرین اداره کنگره به ده نفر(5 زن و 5 مرد) سپرده شد.
کنگره تا ظهر روز یکشنبه 27 ژوئیه ادامه دارد که گزارش آن به اطلاع خواهد رسید.
به دعوت روابط خارجی حزب احیای کمونیستی رفقا مهدی سامع و مهرداد قادری در این کنگره شرکت کردند و تاکنون با تعدادی از مسئولان حزب پیرامون مسایل گوناگون بحث و گفتگو کردند که گزارش آن در روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.
دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
پنجشنبه 24 ژوئیه 2008