خبرگزاری فرانسه: افشای يک سايت مخفی جديد هسته يی رژيم توسط مجاهدين

 

پنجشنبه 20 تیر 1392 - 11 ژوئیه 2013

 

ـ اين سايت در درون يک سری تونلهايی است که در زير کوهی حوالی شهر دماوند قرار دارد

اپوزيسيون رژيم ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران امروز اعلام کرد که اطلاعاتی در مورد يک سايت مخفی جديد هسته يی رژيم ايران را در نزديکی دماوند در استان تهران، به دست آورده است.

 

شورای ملی مقاومت ايران (که مجاهدين خلق بخشی از آن هستند) طی اطلاعيه ای اعلام کرد: «شبکه سازمان مجاهدين خلق در داخل کشور اطلاعات قابل تکيه يی را در مورد يک سايت جديد کاملاً مخفی برای اهداف هسته يی رژيم، به دست آورده است که طی يک سال از حدود پنجاه منبع مختلف ارگانهای رژيم کسب شده است».

شورای ملی مقاومت که رهبری آن در پاريس مستقر است اپوزيسيون اصلی ايران است. در گذشته در چندين نوبت اين شورا دست به افشاگری در مورد برنامه هسته يی رژيم ايران زده است.

شورا (ی ملی مقاومت) توضيح می دهد: «اين سايت يک مرکز جديد برای فعاليتهای هسته يی است. اسم کد آن معدن شرق (که اسم معدنی در نزديکی آن است) يا پروژه کوثر می باشد. اين سايت در درون يک سری تونلهايی است که در زير کوهی حوالی شهر دماوند (شمال تهران) قرار دارد».

شورا (ی ملی مقاومت) گفت: «ساختن فاز اول اين سايت از سال 2006 شروع شده و اخيراً به پايان رسيده است. فاز اول شامل کندن تونلها و ساختن چهار سوله در محوطه بيرونی و تأسيسات سايت، محوطه سازی و ساختن جاده ها برای سايت می باشد».

به گفته شورای ملی مقاومت: «اين امر قابل توجهی است که شرکت ايمان گستران محيط اين پروژه را اداره می کند و کنترل بخش مربوط به جنبه های هسته يی، بيولوژيک و شيميايی آن را به دست دارد. مديرکل ايمان گستران محيط، محسن فخريزاده، شخصيت کليدی برنامه هسته يی رژيم ايران است».

آژانس بين المللی انرژی اتمی بدون اين که به نتيجه برسد خواستار ديدار با محسن فخريزاده که يک افسر سپاه پاسداران است شده است.

خبرگزاری فرانسه افزود: شورای ملی مقاومت ايران در اطلاعيه خود می نويسد: «ساختن فاز دوم سايت اخيراً شروع شده است (...) پيش بينی شده که 30تونل و 30سوله در اين مرحله دوم ساخته شود».

شورای ملی مقاومت تأکيد کرد که «اين افشاگريها يک بار ديگر نشان می دهد رژيم ملاها به هيچ وجه قصد ندارد پروژه ساختن بمب هسته يی خود را متوقف يا معلق کند». شورا آژانس بين المللی انرژی اتمی را فرامی خواند که «سريعاً از اين سايت ديدن کند».

به گفته شورای ملی مقاومت، رئيس جمهور جديد رژيم ايران حسن روحانی که مستقيماً مذاکرات بر سر فعاليتهای هسته يی را هدايت کرده است «نقش کليدی در ادامه اين برنامه داشته» و از نظر شورا «مدره تلقی کردن وی و بستن اميد تغيير به او يک اشتباه هولناک است».