یی ی

ی یی

 

:

- јی ی یی ݘ ی ی ј ی ی یی јی ی یی یǡ ی 捘ی ی ی یی јی ی (ی ی ی јی ییʡ ی یی јی ѐیی ی јی )

 

- ی ی... ѐ ѐ ϐی ی. ѐ ی ϐی ی ی یϡ ی ی ϐی ی ی ѐ یϡ ѐ ی ی ϐی ی ی ( ی (۱۶ ۱۳۰۴ - ۲۷ ی ۱۳۸۶ ییǡ ی ی یی. ی ی ی ϐی ʺ یی ѡ ی. ی یی )

 

ی

 

ی : ییی

"ی " ѐ Ә ی ی ی ی ی ی "ی ی" ی یϡ " " ی ".ӝ.ی" ی ی ی .

ی : "ی ی ی ی ی ییی ی ی یی Ș ϡ ѐ ǘ ی ."

30 ی ی ی ی یی یی ییی ʡ ی ی ϐ Ә 20 ی ϐی ǘ ی ی ی .

ی ѐ ی ی坘 ѐی ی ییی ی ی ی ی Ә .

 

ی ˜ی Ә

˜ی ی ی ј (Ә) 276 یϡ ی ی ی ی ی ی .

ی ی ѐ ʡ 14 ѐ ی ی ی "ی ی" ѐ "ѐ ی" " یی" ѐ " " "ی ی" ѐ " Ԑ ی" "ی یی" ѐ "" "" .

 

ی

ی یی ییی ی ی ی ی ی ی .

ی ی : " ی ی ی ی ی ی ییی ϡ یی یʘ ی ی یی ی ʡ Ә ی ی یی ی . ی یی ییی ѐ ی یی ی ϡ یی ی یϐیی ی ی ی ی ی ی ϡ ǘ ."

 

ی

ی ی ی یی ی юی ѐی ј یǐ . ی یی ʘی یǐ ʐی ѐ ی ϡ . ی ی ی "ی ی ی ی ی " : "ی ی ی یی ѡ ϡ یј یی ی ѡ ی ԝ ی ی ǘ یی ."

 

ی ј ی یی یی ی

یی ی ǝی یی ی 7-1 ۲۰۱۳ ѐ ѐ ی . یی ی ی ی ј ѐی یی یǐ ی ϐ ј ی DVD یی ی .

ی

www.exilefilmfestival.com

یی

info@exilefilmfestival.com

ی ی ј ()۲۰۱۳ یی .

ی ǝی یی یϡ ی ی ی ی ی ی یی ϐی ی ѝی ی ی.

 

 

ی ی ی ی

"ی ی ی" ی ی "ی " Ґی "ی " ی یی " ی" . ی ی ی ی ی یی .

ی ی ј ی "" јی " ".

 

یی

 

ی ی

Әی ی ی ی ی ی ی ی .

ی "ی ی" یی یی یی یی ی یی . یی ی ی ی. ی ی ی 3 Ϙ .

ی ی ی ѐ "ی یی" " ی" یی Ș ییی ی ی ی یѝی ی یی ی " ی " "ی " ǁ ǡ .

ی ی ی یی " ی" ǘی "ی " "ی ی" .

 

یی

 

ی ی یی ی

ی ی یی یی ی " " ی ѡ ی ی ی ی э ی ی ی .

ی ی ʘ ی ۲۹ ی ی ǘ یی ی ی ی ی ی ѡ ی ی ی ی .

ی ی ی ی یی ѐ ی یی .

 

ژ

 

یԐ ژی "یی "

"یی " یԐ ژی ی ی یی ی ی ی ی ی . ی یԐ ی ی ی ی.

ژ ژی ی ی . . ی ی ژ ی " ѐی ی ی ".

ی ژ ۱۰۰ ی ی ȍی.

 

 

ی

ѐ ی

ی

ѐ ی

ی

ی ی

ی Ǻ

ی

ی

ی

ی

ی ǘ

ǘ

ی ی ی

ی

ǘ ی

یی

ی ی

ی ی

ی ی

ی یی

ϡ

ی

ی ی

ی

ی ی

ی ی

ی ی

ی

ی

ی Ԙ

ی

ی ی ی

ی

ی ی ی

ǘ

ی ی

ی

ی

ی ی

ی ی

ی

ی

ی ی

ی

ی ی

ی ی

یی

ی ی

ی

ی

ی

ی ...

ی ی...

ی

ی ...

ی ی

 

"..- "

 

ی ی

ی ѐ ی ϡ

ی

ی

ی یی

یی ѐی ی ϐیی

ی ی

ی ی ی

 

".."

 

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق