دفاع ولی فقیه از کسی که فقر را عمومی کرد

 

زینت میرهاشمی

 

روز یکشنبه 23 تیر، ولی فقیه در دیدار با گماشته خود، عملکرد احمدی نژاد طی 8 سال را تحسین نمود. به نظر می رسید که این آخرین دیدار ولی فقیه با دولت احمدی نژاد باشد. اما یک هفته بعد در روز دوشنبه 30 تیر خامنه ای ترتیب دیدار دیگری با اعضای دولت را داد.

ولی فقیه در دیدار یکشنبه 23 تیر شرایط وخیم اقتصادی که کشور را به ویرانه تبدیل کرده را نادیده گرفت و کارهای احمدی نژاد را به عنوان «خدمات» انجام شده توسط دولت معرفی و آن را تحسین کرد. در حالی که منتقدان احمدی نژاد بدون نام بردن از ولی فقیه، مسئولیت فاجعه بحران اقتصادی را بر دوش احمدی نژاد می گذارند، ولی فقیه با حمایت از «خدمات» احمدی نژاد بر نقش خود در تمامی رویدادهای پیش آمده مهر تایید زد. خامنه ای با گفتن این که «دولت توانست شعارهای انقلاب را سر دست بگیرد و به آن افتخار کند» نقشه راه را برای جانشین او تعیین کرد. ولی فقیه از سیاستهای ماجراجویانه احمدی نژاد در مناسبات با جهان خارج دفاع کرد. خامنه ای گفت:«احساس شرم نکردن در بیان اهداف، انگیزه ها و شیوه های انقلابی در مجامع جهانی از جمله کارهای بزرگ دولت است».

 

همزمان در روز یکشنبه 23 تیر حسن روحانی در مجلس رژیم حضور پیدا کرد و در رابطه با وضعیت خراب اقتصادی، آمارهای غیر واقعی احمدی نژاد را «یاوه گویی» دانست و گفت:«دولت آینده خواهد گفت که چه چیزی را تحویل گرفته» است.

روحانی تاکید کرد که:«کشور با تورم 41 درصدی و بیکاری مواجه است». وی داده های آماری «در زمینه متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و نرخ سرمایه گذاری» که طی 8 سال از طرف دولت احمدی نژاد ارائه شده را غیر واقعی خواند.

 

اکبر ترکان مشاور حسن روحانی روز یکشنبه 23 تیر در مصاحبه ای  شرایط اقتصادی را وخیم ارزیابی و «تامین کالاهای اساسی» را چالش اصلی دولت روحانی اعلام کرد. وی گفت:«وضعیت اقتصادی کشور خراب‌تر از تصور قبلی ماست».

اکبر ترکان گفت؛ دولت روحانی «برای آن که بتوانند یارانه خانواده ها را بدهند باید قیمتها را بالا ببرند». وی کسری بودجه دولت را 86 هزار میلیارد تومان دانست و رقم 30 هزار اعلام شده از طرف احمدی نژاد را غیر واقعی دانست. وی تکلیف پرداخت یارانه ها را مبهم اعلام کرد و گفت که بودجه سال جاری و درآمدهایش غیر واقعی است. ترکان گفت:«بودجه 210 هزار میلیارد تومانی داده شده است که به نظر من 80 هزار تومان از درآمدهایش محقق نمی شود». با حرف ترکان، دولت برای پرداخت یارانه ها پول ندارد. وی خبر بالارفتن قیمتها را داد و گفت:«بنابراین اولین چالش آقای دکتر روحانی به محض آغاز به کار این است. برای آنکه بتوانند یارانه خانواده ‌ها را بدهند. باید قیمت‌ها را بالا ببرند.»

 

حسن روحانی در حالی که رشد اقتصادی را منفی و آمارهای داده شده از طرف دولت را غیر واقعی خواند، وزرای احمدی نژاد پیشرفتهای دوران احمدی نژاد را با آمار گزارش دادند.

وزیر جهاد کشاورزی در دیدار روز یکشنبه 23 تیر با ولی فقیه، افزایش صادرات کشاورزی را 23 درصد گزارش داد. یکی از مجلس نشینان با اشاره به «افزایش 93 درصدی واردات برنج در سه ماهه اول سال جاری و واردات بی رویه و هر ساله گندم» آمار ارائه شده از طرف وزیر جهاد کشاورزی را غیر واقعی دانست.

یکی از مجلس نشینان به نام زارعی، حرفهای حسن روحانی در مجلس را «سیاه نمایی» خواند. وی «زاویه نداشتن با خط رهبری» را «میزان حرکت برای اعتدال و دوری از هر گونه انحرافات» دانست و سفارش کرد که روحانی مواظب «پوست خربزه» ها باشد.

معاون اول احمدی نژاد در واکنش به حرفهای روحانی و ترکان گفت:«اعلام نرخ تورم از وظیفه بانک مرکزی است و هر کسی حق ندارد در این خصوص اظهار نظر کند».

وی گفت؛ رئیس جمهور کسی باید باشد که با ولی فقیه زاویه نداشته باشد. بر همین منظر پشتیبانی ولی فقیه از احمدی نژاد در شرایطی صورت می گیرد که توب باران دولت احمدی نژاد شدت بیشتری پیدا کرده است.

 

حضور روحانی در مجلس، رفتن احمدی نژاد و اعضای دولتش به بارگاه ولی فقیه، ترکیب کابینه روحانی و تاخت و تاز سرمقاله نویس کیهان، ارگان ولی فقیه، علیه ترکیب احتمالی کابینه حسن روحانی، نمایی از شکل گیری تضاد و جدال باندهای حکومتی در شرایط جدید است.

بر خلاف نظر خامنه ای، دولت احمدی نژاد زندگی اکثریت مردم را به تباهی کشانده است. احمدی نژاد در قبال حذف یارانه ها و بالا بردن قیمت کالاهای حامل سوخت، مقداری ناچیز تحت عنوان یارانه به عده ای پرداخت نمود. دستمزد پایه کارگران و مزدبگیران در برابر افزایش قیمتها به طور واقعی کاهش پیدا کرد. بنا بر داده های آماری کارشناسان اقتصادی، حداقل دستمزد تعیین شده برابر یک سوم خط فقر است. در حالی که کارگران و مزدبگیران خواهان دستمزدی عادلانه بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار کارگری هستند. آنها حق خود را می خواهند و مخالف سیاست صدقه پروری احمدی نژاد هستند. درآمد حاصل از حذف یارانه ها و چگونگی هزینه آن، یا پرداخت بخش ناچیزی از این منبع درآمد به عده ای از مردم همواره مورد مشاجره مجلس نشینان و دولت احمدی نژاد بوده است. بر همین اساس مزد کارگران بر اساس واقعیتهای زندگی افزایش پیدا نکرد، موضوعی که همچنان مورد اعتراض کارگران است.

در تیر ماه اعتراض کارگران و مزدبگیران در اشکال گسترده ای جریان داشت. عدم پرداخت حقوق یکی از محورهای حرکتهای اعتراضی کارگران است. حرفهای روحانی و مشاور او  آینده ای ناروشن با فقر و تنگدستی بیشتری برای کارگران و مزدبگیران خبر می دهد.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق