اجلاس دو روزه شورای ملی مقاومت ایران

 

اجلاس شورای ملی مقاومت در روزهای بیست و هشتم و بیست و نهم مهر ماه با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیدة شورا، برای دوران انتقال حاكمیت به مردم ایران، برگزار شد.

پس از اجرای جمعی سرود ای ایران ای مرز پرگهر، سرود رسمی شورای ملی مقاومت، خانم رجوی در سخنان افتتاحیة خود، ضمن خیر مقدم به حضار، به همة اعضای شورا كه در زندان لیبرتی هستند، به ویژه به اعتصاب غذاكنندگان در لیبرتی و هم چنین در ژنو، اتاوا، ملبورن، برلین و لندن درود فرستاد و پایداری آنها را در كارزار جهانی برای آزادی گروگانهای اشرفی و تأمین امنیت ساكنان لیبرتی ستود و ابراز امیدواری كرد كه وضعیت بسیار سخت و دردناك اعتصاب غذای طولانی هرچه زودتر خاتمه پیدا كند.

خانم رجوی گفت: این اجلاس را در حالی برگزار می كنیم كه خاطرة تابناك  52 قهرمان شهید اشرف در همه جا و به خصوص در اجلاس شورا می درخشد، به خصوص كه  17 تن از آنها اعضای شورای ملی مقاومت بودند. جانفشانی آنها یك بار دیگر ثابت كرد كه این شورا، جایگزینی است كه برای تحقق برنامه ها و طرحها و برای رسیدن به اهدافش در مسیر آزادی، سنگین ترین بها را می پردازد، جایگزینی است كه اصالت و مبنای مشروعیت آن، مقاومت در برابر فاشیسم دینی به هر قیمت است.

خانم رجوی دربارة شقه مرگبار دشمن پس از شكست مهندسی خامنه ای در نمایش انتخابات و بحران حاد درونی و مانورهای دیپلوماتیك رژیم، خاطرنشان كرد كه  آخوندهای حاكم، هراسان از فوران خیزشها در جامعة به ستوه آمده و نگران از فروپاشی جبهة منطقه یی و عمق استراتریك ولایت فقیه در عراق و  سوریه، به هر جنایت و نیرنگی دست می زنند تا مفری بجویند، اما از تهدید اصلی و  از صورت مسألة واقعی ایران كه نبرد و پیكارِ ملتی است مصمم به سرنگونی استبداد مذهبی وكسب آزادی، كه این جایگزین هم برای آن به وجود آمده و برای آن مبارزه می كند، گریزی ندارند.

 

اجلاس شورا در بحثهای دو روزة خود، جنایت علیه بشریت در روز 10 شهریور در اشرف، تحولات درونی رژیم پس از نمایش انتخابات و مذاكرات اتمی با كشورهای 5+1 و تحولات منطقه  و تأثیرات آن در رویارویی مقاومت با دشمن را مورد بحث قرار داد.

شورا اعدامهای جمعی در اشرف توسط حكومت مالكی را كه به دستور خامنه ای صورت گرفت، یك جنایت بی سابقه علیه بشریت در منتهای شقاوت و دنائت ارزیابی كرد كه در عین حال ترس و وحشت شدید دشمن را  از جنبش مقاومت بارز می كند. به خصوص در شرایطی كه خطر حملات نظامی به دیكتاتور خون آشام سوریه بعد از كشتار شیمیایی در دمشق و درهم شكستن عمق استراتژیكی رژیم در منطقه به شدت بالا گرفته بود و عراق نیز شاهد گسترش شعله های قیام و خیزش به استانهای شیعه نشین جنوبی علاوه بر استانهای سنی نشین و به پاخاسته غرب و شمال این كشور بود.

از همین رو، خامنه ای در وادار كردن مالكی به لگدمال كردن كنوانسیونها و قوانین بین المللی و قراردادها و توافقات مشخص خود با ملل متحد و آمریكا و حمله وحشیانه به اشرف درنگ نكرد. هم چنان كه در 25خرداد، همزمان با اعلام نتایج انتخاباتی كه با شكست مهندسی خامنه ای خاتمه یافت، لیبرتی را هدف حمله موشكی قرار داد.

اجلاس شورا هم چنین تأكید كرد كه سازمان ملل و ایالات متحده آمریكا هرگز نمی توانند از قبول مسئولیتهای اخص خود در رابطه با چنین جنایتی علیه افراد حفاظت شده كه طبق معیارهای حقوقی جنایت جنگی و جنایت علیه جامعه بین المللی است،  شانه خالی كنند. در این خصوص، بی عملی آنها  در قبال جنایتها و حملات وحشیانه پیشین و حتی پیگیری نكردن یك تحقیق مستقل بین المللی، به رغم فراخوانهای متعدد خودشان، قابل چشم پوشی نیست.

 

اجلاس شورا با تأكید بر تعهدات غیر قابل انكار آمریكا و ملل متحد طبق قرار دادها و قوانین و  اسناد مسلم حقوقی، خاطرنشان كرد كه درحال حاضر نیز رئیس جمهور آمریكا و دبیركل ملل متحد و دیگر مقامهای ذیربط تمام مسئولیت آزاد سازی گروگانها، تحقیق مستقل بین المللی در خصوص جنایات صورت گرفته، تضمین جلوگیری از تكرار جنایت و تأمین حفاظت لیبرتی با استقرار تیم مانیتورنگ و كلاه آبیهای ملل متحد را بر عهده دارند. شورای ملی مقاومت آنها را به اجرای بلادرنگ تعهدات و وظایفشان دراین زمینه های مشخص فرا می خواند. هم چنانكه مسئولیت سلامت و حفظ جان اشرفیهای درحال اعتصاب غذا در لیبرتی و هموطنان اعتصابی در نقاط مختلف جهان را بر عهده آنها می داند. درچنین شرایطی سكوت و بی عملی، طبق رویه ها و اسناد معتبر حقوقی، می تواند همدستی در جنایت محسوب شود.

 

در بررسی پیامدهای نمایش انتخابات رژیم، شورا  ارزیابیهای بیانیه سالانه منتشر شده در 14مرداد امسال-  را مورد تأكید قرار داد.  درحقیقت روند تحولات نشان داد كه بعد از شكست مهندسی خامنه ای در نمایش انتخابات، عمود خیمه نظام شكننده تر و بحران  و شقه حاكمیت تشدید شده است.

در ورای بالا گرفتن نمایشها و دود و دم میانه روی و اعتدال و به جوش آمدن دیگ طمع اصحاب مماشات، پیامدهای فضاحت بار  مكالمه آخوند روحانی با اوباما -كه اعتراض علنی شخص خامنه ای و رگباری از حملات سیاسی  و حتی فیزیكی مانند كفش پرانی را به دنبال داشت- و هم چنین، جنگ و جدال حادی كه بعد از  مذاكرات ژنو سراپای رژیم را فرا گرفته، نشان دهندة شدت یابی بحران مرگبار در درون رژیم است.

درحالی كه خامنه ای و باند غالب نظام در مانورهای دیپلوماتیك تحمیلی، در صدد وقت كشی هستند و برای رقبای حكومتی سرخطهای مختلف ترسیم می كنند، رفسنجانی و باند مغلوب، كه به بخشی از قوه مجریه نیز دست یافته اند، چاره حفظ نظام را  با تشبیه صریح آن به مقطع پایانی جنگ هشت ساله، در خوراندن جام زهر اتمی به ولی فقیه درمانده جستجو می كنند.

در این میان تا آنجا كه به مردم و مقاومت ایران مربوط می شود، نرمش قهرمانانه ولی فقیه و اعتدال رئیس جمهور جدید ارتجاع، چیزی جز 250 اعدام در سراسر ایران -كه بسیاری از آنها در وحشیانه ترین اشكال در ملأ عام صورت گرفته - و چیزی جز احكام  مجازاتهای وحشیانه و ضد انسانی مثل بریدن گوش و درآوردن چشم  و البته قتل عام و اعدامهای جمعی قربانیان با دستهای بسته در اشرف و موشك زدن به لیبرتی برای كشتار جمعی، به همراه نداشته است.

 

در بحثهای اجلاس دو روزه پیرامون جنایت علیه بشریت دراشرف، شورا بسیج  تبلیغاتی دیكتاتوری آخوندی علیه مقاومت در ماههای اخیر را كه به صورت چنگ انداختن بر روی مسئول شورا و رزمندگان اشرف و لیبرتی متمركز شده بود، به طور مشخص  توطئه های برنامه ریزی شده رژیم كه از این پیشتر شورا بر آن انگشت گذاشته بود، ارزیابی كرد. این حمله به وضوح  نشان داد كه دشمن چه نیات شومی را برای از میان برداشتن مقاومت سازمانیافته و یگانه جایگزین دموكراتیك درسرداشته است.

اجلاس شورا با درود به شهیدان پرافتخاری كه روز 10شهریور در اشرف به خاك افتادند، بر آن بود كه به رغم تمام شقاوت و نیرنگ دشمن، نشانه های شكست توطئه بزرگ، در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و بین المللی، از هم اكنون بارز شده است. برخلاف محاسبه دیكتاتوری درحال سقوط، جنایت پرشقاوت در اشرف، از قضا تكانها و خیزشهای جدیدی را در عرصه های مخلتف پیكار آزادی بر می انگیزد و شعله های رزم و مقاومت برای سرنگونی استبداد خون آشام دینی را فروزانتر می كند.  درخشش فدا كاری و پایداری رزمندگان اشرفی بستر اجتماعی و سیاسی مساعدی را برای گسترش فعالیتهای مقاومت در میان هموطنان و تقویت همبستگی ملی ایجاد كرده است.

خروش  هموطنانمان كه در این روزها در كارزار جهانی  برپاشده پس از 10شهریور طنین دارد و بازتابهای سیاسی و اجتماعی پایداری حماسی اشرف در داخل میهن اسیر، از اعماق زندانها تا كوچه و خیابان  و تا محافل سیاسی و مبارزاتی،  نشان می دهد كه در رویش یك، دو ، سه ، صد و هزار  اشرف برای پیشبرد آرمان سرنگونی جای تردید نیست.

جنبش مقاومت اكنون پیكار آزادی را مستحكمتر و قدرتمندتر به پیش می برد.

 

دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران

30مهر 1392

 

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق