درگذشت مجاهد خلق رضا ستوده مرام درآلبانی

 

به گزارش سایت همبستگی، مجاهد خلق رضا ستوده مرام، فرزند مردم دلاور ارومیه، پس از سه دهه پیكار انقلابی در برابر ارتجاع و دیكتاتوری آخوندی بعد از ظهر روز دوشنبه 28 آبان در بیمارستانی در آلبانی درگذشت.

زنده یاد رضا ستوده مرام بیش از 6 سال زندانی سیاسی و تحت شكنجه در سیاهچالهای خمینی جلاد بود.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران درگذشت زنده یاد رضا ستوده مرام را به خانواده و به همرزمان او به ویژه زنان و مردان مجاهد در زندان لیبرتی تسلیت می گوید.

بازگشت به صفحه نبردخلق