پایان اعتصاب غذا

به دنبال حکم دادگاه اسپانیا علیه مشاور امنیت ملی مالکی به خاطر قتل عام و آدم ربایی در اشرف خانم رجوی ساکنان لیبرتی و ایرانیان در شهرهای مختلف جهان را به پایان اعتصاب غذا فراخواند.

 

به دنبال قطعیت حکم دادگاه اسپانیا علیه فالح فیاض، مشاور امنیت ملی مالکی، به خاطر مسئولیت مستقیم در کشتار اول سپتامبر 2013 و اعدام جمعی 52 تن از ساکنان و به گروگان گرفتن 7 تن و به اتهام جنایت علیه جامعه بین المللی، خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، مجاهدان لیبرتی و ایرانیان در شهرهای مختلف جهان را به پایان اعتصاب غذای جهانی كه از روز اول سپتامبر شروع شده است فراخواند و پایان اعتصاب غذا را اعلام كرد.

وی افزود با وارد شدن یك اهرم نیرومند قضایی علیه مسئولان جنایت علیه بشریت، از این پس کارزار جهانی برای آزادی گروگانها و برای تأمین امنیت مجاهدان لیبرتی با تمام قوا تا تعیین تکلیف نهایی بی وقفه ادامه پیدا می كند.

خانم رجوی این پیروزی بزرگ را به اعتصاب کنندگان در لیبرتی، ژنو، برلین، اتاوا، لندن،  ملبورن، واشنگتن، استكهلم و رم تبریك گفت و تاکید كرد شما با تمامی وجود یك نمونه درخشان و تاریخی از مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و دیکتاتوری و جنایت بر جای گذاشتید. 

خانم رجوی پیش از این بارها با ارسال پیامها و از طریق فرستادگان ویژه اش تلاش كرده بود اعتصابیونی كه در شرایط وخیم جسمی بسر می برند از اعتصاب خارج كند، اما با این حال بسیاری از آنها بیش از 100روز و بعضا تا 108روز را در اعتصاب غذا بسر بردند.

تصمیم دادگاه اسپانیا در كادر اصول اختیارات جهانشمول كه کنوانسیون چهارم ژنو برای دادگاههای عدالت کشوری قائل است اتخاذ شده است. دادگاه تصمیم گرفت تحقیقات علیه فالح فیاض به عنوان کسی كه مسئول موارد نقض وخیم کنوانسیون چهارم ژنو و اولین پروتکل اضافی آن است ثبت نموده، كه این جرایم را وی از ماه مه2010 به عنوان رئیس کمیته اشرف وابسته به دفتر نخست وزیر مالکی مرتکب شده، و به طور خاص به خاطر دست داشتن مفروض وی در قتل عامهای 8 آوریل 2011 و اول سپتامبر 2013 علیه افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو ساکن در شهر اشرف (عراق)، ... در ارتباط با تخلفات گزارش شده در مورد 35 قتل و 337 مورد جراحت عامدانه در 8 آوریل 2011 و 52 قتل و 7 گروگانگیری در یك سپتامبر 2013 همراه با شکنجه و آسیبهای جسمی علیه ساکنان اشرف، بسط پیدا كند.

این تصمیم در ضمن اعلام می كند كه کشتارها، جراحتها، بمباران صوتی، جلوگیری از ورود مواد غذایی و مراقبتهای پزشکی، هیچ چیزی نمی تواند در اشرف اتفاق بیافتد بدون اطلاع اعضای کمیته، به طور خاص فالح فیاض. در سلسله مراتب نظامی و غیرنظامی او شخص مسئول عملیات 8 آوریل 2011 طبق دستورات نخست وزیر، كه فرمانده كل نیروهای مسلح عراق است، می باشد. در مسائل امنیتی در تمامی کشور، از جمله اشرف، فالح فیاض شخص مسئول است.

بر اساس تصمیم دادگاه در اول سپتامبر 2013 نیروهای نظامی عراق كه اشرف را در محاصره و اشغال خود داشتند اجازه قتل عام شنیع 52 تن، از حدود 100تن ساکنان را، كه به کمپ لیبرتی منتقل نشده بودند، را دادند. آنها  همگی دارای استاتوی افراد حفاظت شده طبق کنوانسیون چهارم ژنو بودند. هفت تن  از افراد حفاظت شده نیز در جریان این تهاجم ربوده شدند كه هنوز آزاد نشده اند و مقامات عراقی نگفته اند كه آنها کجا هستند. اموال ساکنان غارت گردید، ساختمانهای متعدد با مواد انفجاری منهدم شد و یکی از آنها نیز به آتش کشیده شد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

26آذر 1392(17 دسامبر 2013)

 بازگشت به صفحه نبردخلق