یی

 

Ǻ ی ی ی ی ی ی

ی یی

 

ѐ ی ϐی ѐی ی ی ی . ی ѐ ی ی ی ی . ی یǘی "یی " یی юی ی ی ی ی یѡ ی ی یی ی ییی ی ی .

ی юی ی یی ѐی ی . ی یی ی ϡ یی یی ی Ϻ ی ی.

ی یی " ی ی" . ی ی ѐی یی ی ʡ ی ی ǘ یی ی ی ی Ͽ ی ی یی ی ی ی Ͽ

ی ی ی یϡ ی ی Ԙ ی ϡ یی ی ی ی ی ی . ی 60 یی Ȑیϡ ی ی ی ی . 80 Ǎ ی ی ی ی ی یی ی ϡ ی ϡ ی ی یی ی .

ی ی یی Ͽ ی ی ی ی یی ی ی ی ʿ

ی ی ی یѡ ѡ یی ی یѡ ی یی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی Ͽ

"ی ی" ی یی ی ی یϡ ی ی ی . ی ی ی : " ی ی ی ی ѐ ی ی Ԙ ی یی. ǘ ی - یی یϐیی ی ی Ǎیی ی ϐی ."

ǐэ ی ی ی یی ی ی ϡ یی ی ی ی ی ی. ی ی ϐی ی ی .

 

ی ی ی ی ی ی

ی یی ی ی یی ی . ی 27 ϐی ی ǘ юی ρ ی ی .

18 ی "" ی ی . ی 2/4 2/1 ی ʘ یی ی ی 46 ی ی ی ی . ی ی ϡ ی ی ی .

ی ی ϡ ی ی ϡ ی ϡ ی ی ی ی ی ȁیϡ ی ی ی یǡ ی ی ی .

ی ی ی ی ی (ANC) ی 捘 یی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی . 1944 "ی ی" Ԙی Ϻ ی ی ی ی .

50 ی ی ی ی یی ی Ԙی . ی یی ی ی ѐی ییی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی .

ǐ ی یی ی ی ی јی ی ʡ ی یی . ی 1950 ی ی یی ѐ ی ی . ی ی ی ѐ ی ј ϡ ی ѐ ی ی یی ی . ی . ֡ 1952 Ԙی ی ی ی ی ی ANC ی یی .

1961 ی ی ی ی ی ǘ ی Ԙ ϡ یی ȁ. یی یی ʐی 1962 ͘ .

ی ی ی یی 1976 یی ی ی 1984 - 1986 یی ی ѐی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ј "ی ی ی ѐی" یی ییی ی ϡ یی یی ی یی . ی ی ѐی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐی ی ی ǘ ی ی ی. ی "" یی ی ی ǘی . ی ی یی ی ی ی јی ی ѐ ی . ی ی ی ی ی ی. ی ј ی ͘ ی ی ی ʐ ی . ی ی ی ی ی ј .

 

" " ј " эییی" ی ی ی ѐ یی ی ی "ی ѐی یی ی ی" ی ی: " ی ی ј یی ϡ ǐ ی ϡ ی یی ѐ ی Ԙ ی "" 1976 ی ی ی یی ی ی " ی ی" ی ی ییی ی . ی ANC ی ی ."

ی ی ی: "ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی эیی ANC ϡ ی ی ѐ یی . "

1985 ی یǡ ANC ی ی ی یی ی ی ی ی эی ی یی ی ϡ ǘ .

ی ی . ی 1988 ی ϡ ϐ ی ی ʐ ی .

јی 1989 ی "ی یی Ϙј" ی .

 

Ϙј ی 1990 ی یی . ǐэ ʡ ی . ǐ ی ѐ ی ی ی ϡ ی ی یی .

یی ی ANC ی ی ی . ی ی ϡ ی ʡ ی ی Ӂ. " " ی ی " ی ی ی ی ی ی ".

ی . . ی ی ی: " ی ǘ یی ی ی ی ی ی . ی ǘ ی . ی ӡ ی ی . ی ی ی یی یϡ ی ی ǘ ی ϡ ی ی ی ǐ ϡ ی ی ی یی ."

ی ی ϡ ی ی ییی ی ϡ ی ی ی ANC ی ی ی ی ی ی ی. ی ی .

ی ی ی ی یی 5 ی ی " ی" ی ی ی " ی" ی .

ی ی юی ρ ی یǡ ی ی ی یی ی  ی ی ی ی .

 

ی ی یی ی ی ی یی ϡ ی ϡ ی . ی ی ی یی . ی ی ی ی ј .

1964 ϐ "یی" : "ANC ѐ ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ."

ی ی 1955 ی ی ϡ یی ی ی یϐ ѐ " " ѐ ی ی . ANC ی ی یی ی یی . ی ʘ ی ی ی ی یی ی " " ( ی ی) ی . ی ی ی ی ѐ .

1994 ی ی ی یی ی ی یی ی ی . ی 1999 .

1994 ѐ ی ی یی ی ی ϡ ی ی ی یی ی ی یی ی ی ANC ی ی ی.

ی ӁӐی " ی " . یی ی ی ǡ ی ی ی یی ی ޡ ی یی ی 30 .

"ی " ی " ی: ی" یی Ԑ " -" ی ی: " ی . ʡ ی ޡ юی ی ی ی ی ی ҁ یی ی ی ی. ی ی ی ʡ ی ی - یی 捘 ی ی ی " ی ی."

ی ی ʐیی . ی : "ی ی ی ی . ی ǡ ی ی ǁی ."

یӡ 44 ѐ "ی Șی" . ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ییی ی یǡ ی یی ی ی ʡ ی .

ѐ ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی یی 80 یی ی ϡ ی ی . ی ϡ ی ѐ ی ی ی ی ی - یی .

 بازگشت به صفحه نبردخلق