درگذشت مجاهد خلق رویا درودی

سایت همبستگی ملی در روز پنجشنبه 14 آذر 1392 گزارش نمود که؛ مجاهد خلق رویا درودی كه اخیرا از زندان لیبرتی برای معالجه به آلبانی منتقل شده بود در بیمارستانی در آلبانی درگذشت. بنا به این گزارش خانواده درودی از دیرباز در شهر مشهد به طرفداری از مجاهدین شناخته می شدند.

فقدان مجاهد خلق رویا درودی را به خانواده و به همرزمانش در سازمان مجاهدین خلق ایران تسلیت می گوییم.

 بازگشت به صفحه نبردخلق