در غم درگذشت کاک عمر یزدان پناه

 

با اندوه فراوان و تاسف بسیار آقای عمر یزدان پناه در روز 16 مهر 1392 (8 اکتبر 2013) در شهر اربیل (کردستان عراق) درگذشت. زنده یاد کاک عمر خان مردی دلیر، پدری فداکار و مبارزی مقاوم علیه ارتجاع بود. در دوران جوانی از یاران قاضی محمد بود و پس از انقلاب بهمن 1357 از پشتیبانان جنبش مقاومت مردم کردستان. دو فرزند کاک عمر، زنده یادان رشید (سمکو) و سعید با انتخاب مبارزه برای آزادی و عدالت به شهادت رسیدند. فدایی شهید رفیق رشید (سمکو) در یک نبرد قهرمانانه در شهر بوکان به شهادت رسید و انقلابی شهید رفیق سعید به وسیله عوامل جمهوری اسلامی در شهر سلیمانیه ترور شد. زنده یاد کاک عمر یزدان پناه که یار و پشتیبان مبارزه مردم کرد و مبارزه فرزندانش بود، به علت فشارهای بی حد سپاه پاسداران در سال 1363 با برجا گذاشتن تمام هستی خود شهر بوکان را ترک و به فرزندانش پیوست.

زنده یاد کاک عمر تا وقتی زنده بود دور از زادگاهش زیست و با تنفر و انزجار از رژیم ولایت فقیه ما را ترک کرد.

از جانب خودم و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، درگذشت زنده یاد کاک عمر یزدان پناه را به دایه اَمین، به فرزندان و به فامیل کاک عمر و به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی، به مردم کردستان و به همه آزادیخواهان تسلیت می گویم.

مهدی سامع

 

 بازگشت به صفحه نبردخلق