مراسم گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد قیام بهمن و چهل وسومین سالگردحماسه سیاهکل در مونیخ - آلمان

روز شنبه 26 بهمن (15 فوریه) به مناسبت فرا رسیدن چهل وسومین سالگرد حماسه سیاهکل مراسمی توسط کانون همبستگی ایرانیان مونیخ در مرکز شهر مونیخ برگزار شد.

در این مراسم تصاویر پانزده فدایی به خون خفته همراه با پانزده شمع روشن روی میز قرار داشت. تصویرهایی که هر یک یادآور شور و عشق و امید به رهایی کارگران و توده های تحت ستم ایران بودند و خاطره مقاومت و ایثار انقلابی فداکارترین نسل مبارز میهنمان را به نمایش می گذاشتند، هر انسان آزادیخواه و مبارز و حتی عابران رهگذر را نیز تحت تاثیر قرار می داد.

در طول این برنامه یک ساعت و نیمه، منشور سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به زبان آلمانی پخش گردید. همچنین طنین سرودهای کوهستان، بلاچاو، چه گوارا و... توجه عابران را به سوی ما جلب می کرد و به برنامه جلوه دیگری می داد

در پایان با درود به یاد و خاطره تابناک رفقای فدایی، سرود آفتابکاران جنگل به صورت دستجمعی خوانده شد.

کانون همبستگی ایرانیان مونیخ

بازگشت به صفحه نبردخلق