اوکراین، عرصه تقابل شرق و غرب

 

شهره صابری

 

مقابله ی آمریکا و غرب با شرق برای کنترل تحولات شرق و برون شدن از بحران سرمایه داری، آمریکا و غرب را وادار به دست درازی به اوکراین برای دردست گرفتن روند تحولات کرده است.

بعد از فروپاشی بلوک شوروی و عظمت رو به زوال آن، آمریکا در فکر مصادره تتمه ی قدرت باقیمانده ی روسیه به منظور تسلط کامل بر اوضاع و شرایط بحران زده کنونی است. موقعیت اوکراین برای روسیه بسیار حساس است. اوکراین از لحاظ تجهیزات نظامی، معادن، کارخانجات، صنعت و کشاورزی و از همه مهمتر برای انتقال گاز روسیه به دیگر کشور های اروپایی دارای موقعیت بسیار حساسی است.

اوکراین برای روسیه شاهرگ اساسی است. تحریم و تضعیف موقعیت روسیه، از راه تسلط بر اوکراین بسیار آسان می شود و همینطور تسلط بر ایران و بدست گرفتن شرایط و اوضاع خاورمیانه، زیرا خطوط اساسی لوله های گاز روسیه در اوکراین یک عامل کنترل و تضعیف روسیه است.

معادن و کشاورزی و همینطور تسلیحات نظامی و ارتش اوکراین برای روسیه بسیار با اهمیت است. همچنین استفاده از اوکراین به دلیل موقعیت جغرافیایی یعنی نزدیکی آن به پایتخت روسیه از دیگر عواملی است که می تواند در رام کردن روسیه نقش اساسی داشته باشد.

رژیم ایران و روسیه در قبال آشفتگی اوضاع سوریه و همینطور مساله اتمی کمی کوتاه آمده اند. اما با هدف مهار رژیم ایران و روسیه برای سلب امتیازها از سرمایه داری شرق، قبضه ی بازار و جلوگیری از مداخله ی روسیه و ایران در اوضاع خاورمیانه و کشورهای عربی، این بار آمریکا و غرب اوکراین، قلب تپنده ی روسیه را نشانه گرفته اند.

همزمان با آرام تر شدن روسیه در قبال مساله ی سوریه و عقب نشستن کج دار و مریض آن در این مورد، عربستان هم کمک به نیروهای خود را کاهش داد. به این معنی که غرب و شرق خواهان کم تر شدن تنش و آرام تر شدن این جنگ فرسایشی در سوریه شدند. اما اشغال اوکراین توسط نیروهای مربوط به غرب و آمریکا برای تسلط کامل بر شرایط و اوضاع خاور میانه و روسیه نقطه ی عطفی در تثبیت قدرت آمریکا در مناسبات جهانی است. چنانچه روسیه و ایران را کاملا به عقب هل می راند و بر اوضاع عراق و افغانستان و دیگر کشورهای متحول شده اشراف بیشتر پیدا خواهد کرد. گرچه روسیه و حکومت ایران هر دو جام زهر را نوشیدند، اما هنوز نمی توان منکر این دو قدرت شد و همچنان تاثیر خود را در خاورمیانه و کشورهای عربی خواهند داشت.

اشغال اوکراین سیاست آمریکا و غرب برای قبضه ی تمام قدرت  است تا روسیه و رژیم ایران بیشتر عقب نشینی کنند و این فرصتی خواهد بود تا غرب به طور کلی و آمریکا به طور خاص به سراغ اسد و رژیم ایران هم بروند. لبخندهای ملال آور رییس جمهور ایران مقابل مقامات آمریکایی و غربی روایتی از سرنوشت دراماتیک مردم ستم دیده ی ایران است. همدستی با امپریالیسم شرقی و غربی و این بار دلالی برای آمریکا سیاستی در راستای تضعیف سرمایه داری شرق است. مانند پازلی که امپریالیسم آمریکایی به خوبی از عهده ی چینش آن برآمده است و نقشه ی بلعیدن اختاپوس وار جهان بسیار دقیق و موشکافانه ریخته است. باید دید که اقدامات بعدی آمریکا و روسیه، این قدرت پیر ، چه خواهد بود و آیا اوکراین به پایگاهی برای مانورهای وحشت آور امپریالیستی تبدیل خواهد شد یا خیر؟

 

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق