"جالوت"، زندگی و نفرت در اسراییل کبیر           

گزارشی از سوسیالیسم 2014

آماندا سحر دورسو

 

"ماکس بلومنتال"، نویسنده کتاب "جالوت"* (Goliath)، سخنران یکی از جلسات کنفرانس سوسیالیسم 2014 بود. وی پیرامون چرخش سیاسی اسراییل از زمان فروپاشی پروسه صلح اسلو در سال 2001 صحبت کرد. ماکس بلومنتال بر این باور است که دولت اسراییل از آن هنگام به سرعت به سمت راست کشیده شده و بدین صورت امکان صلح با فلسطینیها را غیرممکن تر کرده است.

کتاب او قوی و روشنگرانه، آمیزه ای است از رویدادهای جاری، داده های تاریخی و نظرات شخصی، حدیثی و داستانی که به روشنی ماهیت سیاسی دولت اسراییل را به تصویر می کشد.

ماکس بلومنتال که فرزند یکی از معاونان کلینتون است، نتیجه چهار سال کار و یکسال زندگی در اسراییل و فلسطین را در کتاب خود ثبت کرده است. کتاب او با عکسهایی همراه است که زندگی سخت اما مقاوم فلسطینیها در برابر ستمکاری بی رحمانه اسراییل را شرح می دهد.

وی در سخنرانی خود از جمله گفت، اسراییل در حال حاضر با بسیاری از کشورهای دیگر روابط دیپلماتیک و تجاری دارد که بخش زیادی از آن در سطح نظامی - امنیتی است. وی توضیح داد: "بسیاری از کشورها سلاحهای خود را از اسراییل می خرند، به این دلیل که می دانند اسراییل آنها را برای کشتار استفاده و امتحان کرده است. برای نمونه برزیل 50 درصد نیازهای تسلیحاتی خود را از اسراییل تامین می کند."

او اسراییل را جالوت، متکبر، نژادپرست و دولتی غیر دموکراتیک ترسناک خواند که توسط یک گروه راست افراطی کنترل می شود. او گفت که رسانه ها، ارتش، کنست و نظام قضایی اسراییل همگی اسیر این چارچوب حکومت دینی فاشیستی و نژادپرست هستند. اسراییل تداوم و حفظ قدرت خود را در دکترین وحشت می بیند.

بلومنتال به بخشهایی از کتاب خود پیرامون سیاست نژادپرستانه دولت این کشور استناد کرد و از جمله گفت: "در اسراییل عربها نمی توانند با یهودیها ازدواج کنند. دولت یک مرکز اطلاعات مخفی دارد که بر این افراد فشار می آورد. همانطور که در آمریکا این باور را رواج می دهند که این سیاهپوستان هستند که به زنان تجاوز می کنند، در اسراییل نیز می گویند مردان عرب متجاوزند و زنهای یهودی نباید دکتر عرب داشته باشند."

وی افزود: "آنها همان کار نازیها را با آفریقاییها کرده اند. بخشی را روانه اردوگاههای کار اجباری کرده اند و عده ای را نیز به زندگی در محلهای بسیار فقیر نشین واداشته اند. با این همه، بنیادگرایان یهودی دست به اعتراض زده و گفتند نباید هیچگونه اقدام رفاهی برای این دسته از مهاجران صورت گیرد! حاکمان اسراییل تلاش می کنند که مهاجران آفریقایی را به ستوه آورند تا خودشان اسراییل را ترک کنند. دولت اسراییل گفته است مهاجران و فلسطینیها اگر از اسراییل به هر دلیل خارج شوند، نمی توانند بازگردند، حتی اگر خانواده شان همچنان در اسراییل باشد. آنها فلسطینیها را در کمپهایی مانند دوران نازیها نگاه می دارند و می گویند باید پیش از غروب آفتاب در کمپ باشند. اسراییل سعی می کند که به طور کامل یهودی نشین باشد.

وی در مورد ادبیات و هنر در این کشور می گوید: "رژیم اسراییل ادبیات و شعر و کتابهایی در دسترس سربازان قرار می دهند که بخوانند و به خاطر کشته هایشان در جنگ گریه کنند، اما همین و به قربانی فکر نکنند. در این کتابها اسراییلیها تشویق می شوند که به فلسطینیها نزدیک نشوند و با آنها رابطه دوستی برقرار نکنند."

 

*"جالوت" (Goliath)، جنگاور غول پیکر اساطیری که بنی اسراییل به جنگ او و لشکریانش رفت و توسط داوود پیامبر، پادشاه بعدی قوم یهود، با سنگ فلاخن کشته شد.

 

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق