در سوک درگذشت مادر ترگل

با تاثر و تاسف بسیار روز چهارشنبه 19 آذر 1393 مادر ترگل درگذشت. زنده یاد مادر ترگل مبارزی خستگی ناپذیر و پایدار بود که دو فرزندش، رفقا هوشنگ و خسرو ترگل (گروه آرمان خلق)، در مبارزه علیه دیکتاتوری شاه به شهادت رسیدند.

مادر ترگل هم در دوران رژیم گذشته و هم در دوران رژیم ولایت فقیه برای آزادی و عدالت و حقوق انسانی مبارزه می کرد و در چند سال گذشته با بیماری سرطان درگیر شده بود. او طی سه دهه گذشته به طور مرتب هر جمعه به قطعه 33 در بهشت زهرا می رفت. مادر ترگل با خصوصیات برجسته انسانی یار و پشتیبان همه خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی بود.

روز جمعه 21 آذر مراسم گرامیداشت مادر ترگل با حضور جمعی از دوستان و آشنایان و فعالان سیاسی- اجتماعی برگزار شد.

از جانب خود و از جانب رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، فقدان مادر ترگل را به خانواده این مادر انقلابی، به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و به همه آزادیخواهان ایران تسلیت می گویم.

یادش هرگز فراموش نخواهد شد.

 

مهدی سامع

دوشنبه 24 آذر 1393 - 15 دسامبر 2014

 

از : بهزاد کریمی

عنوان : ادای احترام و در ضمن آن یک تصحیح

گرامی باد خاطره و نام زنده یاد مادر ترگل مبارز و نیز این تصحیح در اطلاعیه به موقع و ارزشمند رفیق مهدی سامع، که زنده یاد خسرو ترگل اعدام شده به همراه زنده یاد حسین سلاحی در زمستان ۵۳، برادر زاده - نه که برادر - زنده یاد هوشنگ ترگل از اعضای گروه آرمان خلق بود که به همراه رفیق حماسه آفرین همایون کتیرایی و دو رفیق دیگر هم گروه شان در پاییز سال ۵۰ تیرباران شدند. مادر ترگل، مادر واقعی هر دو آنان نبود، اگرچه مادر مبارز هر دو آنان و بسیاری دیگر از مبارزان به شمار می رفت.

منبع: سایت اخبار روز

تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹٣

 

بازگشت به صفحه اول

بازگشت به صفحه نبرد خلق