تبریک یا ریشخند آقای وزیر به کارگران

 

زینت میرهاشمی

 

عکس العمل وزیر کار دولت روحانی و معاون وی در پایان نمایش تعیین مزد شرم آور است. تبریک وی به کارگران گزینشی دولت جمله ژوزف گوبلز از مغزهای متفکر آلمان نازی را به یاد می آورد. مغز متفکر فاشیستهای آلمان می گفت:دروغهای کوچک همیشه خود را نمایان می کنند. دروغ را آنقدر بزرگ بگویید که تصور دروغ بودن آن هم به ذهن کسی وارد نشود. ربیعی در رابطه با افزایش 17 درصد مزد پایه با استفاده از تجربه هیتلر چند دروغ بزرگ به میلیونها نیروی کاری که با مزدی چندمین بار کمتر از پایه زندگی خود را می گذرانند تحویل داد.

استثنایی اعلام کردن شرایط تعیین مصوبه مزد، پر کردن بخشی از عقب ماندگی مزد کارگران از تورم نسبت به سالهای قبل، ضد تورمی عمل کردن شورای عالی کار، احیای ماده 41 قانون کار بر خلاف سالهای گذشته، لحاظ کردن وضعیت معیشت کارگران، وعده رعایت تبصره 2 ماده 41 قانون کار در سالهای آینده و در نظر گرفتن وضعیت صنعت، تولید و خدمات از جمله مواردی است که وزیر کار به آن نوید می دهد. زندگی روزمره مردم و نرخ کالاهای اولیه نشان می دهد که این حرفهای به ظاهر خوش آب و رنگ، تقلید ناشیانه ای از گوبلز است. به همین خاطر این نه پیام تبریک که ریشخند وزیر کار به نیروهای کار است.

وی در سخن پراکنی خود دست پخت شورای عالی کار را برآمده از یک نظام انگیزشی توصیف کرد که در سالهای بعد هم بیشتر آن را در نظر خواهند گرفت. به نظر می رسد که این مدل انگیزشی هم در راستای اقتصاد مقاومتی ولی فقیه است.

معاون وزیر کار هم در ادامه نمایش وحدت بر سر مزد در شواری عالی کار از نداری به زاری افتاد و گفت:دولت درآمد ندارد، کارفرمایان هم نه تولید دارند و نه درآمد.... اگر کارفرما درآمد خوبی داشته باشد شاید اصلا بالاتر از حداقلهای ماده 41 را به کارگران پرداخت کند.

این جملات بخش ناچیز از دروغهای تحویل داده شده به مزدبگیران است. ربیعی و همقطاران اش تجربه هیتلر را به قرض گرفته اند که در شیوه تبلیغات خود می گفت: می توان مردم را متقاعد کرد که بهشت، جهنم است و پست ترین شرایط زندگی مثل زندگی در بهشت است.

 

گسترش بی عدالتی، تبعیض جنسیتی، تنگدستی، ناامنی کار، بیکاری، زندان شکنجه بر آمد پیام نوروزی  ولی فقیه و اقتصاد مقاومتی او برای کارگران و مزدبگیران در سال 1393 بود و در پایان سال سفره نوروزی کارگران با تعیین مزد پایه 712 هزار تومان که یک سوم خط فقر است با تبریک وزیر کار تکمیل شد. اما تمامی پایوران نظام فاسد ولایت فقیه به خوبی می دانند که دروغهای ولی فقیه خریداری ندارد. وافعیت زندگی و معیشت مردم جهنم موجود تحت حاکمیت ولی فقیه را نشان می دهد.

بخش شرم آور نمایش دستمزد در شورای عالی کار، حضور تعدادی کارگر که از جانب دولت برگزیده شده، به عنوان نماینده کارگران بود. این عده در برابر اعتراضهای موجود در برابر شیوه های تاکنونی تعیین دستمزد، با ژستهای تو خالی مبنی بر این که اگر 35 یا 25 درصد کمتر افزایش مزد باشد، جلسه را ترک خواهند کرد و این که اگر به ضرر کارگران باشد مصوبه مزد را امضا نخواهند کرد، سعی کردند کارگران را فریب دهند. در نهایت همان طور که همه نیروهای فعال کارگری پیش بینی کرده بودند، این به اصظلاح کارگران، بر یک جانبه گری شورای عالی کار یعنی دفاع از سرمایه و استثمار تن دادند و با خفت مصوبه مزد فقیرانه کارگران را امضا کردند.

 

نکته متفاوت در روند تعیین مزد پایه نسبت به سالهای پیش در این بود که حسن روحانی در شعارهای انتخاباتی اش پایین آوردن نرخ تورم و تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ تورم را وعده داده بود.  دولت او ادعا می کند که امسال موفق به پایین آوردن نرخ تورم شده است. در حالی که واقعیت بازار و داده های آماری این ادعا را تایید نمی کند.

 

حداقل مزد در سال 93، از رقم 487 هزار و 125 تومان سال 92 به 608 هزار و 900 تومان رسید. در سال گذشته نرخ تورم اعلام شده از طرف دولت 35 درصد و افزایش حقوق به میزان 25 درصد بود. در پایان سال با شکاف عظیم بین مزد کارگران و سبد هزینه زندگی در حداقل آن، وضعیت معاشی میلیونها نیروی کار چندین بار به زیر خط فقر سقوط کرد. مزد پایه برای سال 94، با افزایش 17 درصدی به 712 هزار تومان رسید. این میزان افزایش با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و رشد سرسام آور قیمتها، هیچ افزایشی را در عمل نشان نخواهد داد.

بدون شک برآمد این گونه شیوه تعیین مزد که بدون مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و  فقدان تشکلهای مستقل کارگری صورت می گیرد، سفره مزدبگیران را تهی تر و برجهای لوکس آقازاده ها و سرمایه داران را عظیم تر و پرشمارتر خواهد کرد. تنها اقدام مشترک مزدبگیران در برابر درد مشترک آنهاست که می تواند معادله را به نفع مزدبگیران در سال 94 تغییر دهد.

 

بازگشت به صفحه اول

بازگشت به صفحه نبرد خلق