ѐ

. یی (. )

 

ی یی

یی

ی ی

ی یی

ی

ی

ی

ی ی ی

ی

ی

эی ی

͐ی

ی ییی

ی

ی !

Ӂی ی

ی

ی ی

یی

!

ی

ѐ

 

***

 

Ӂی

. یی (. )

ی : ی یی

 

ی ...

Ӂی

ی

یی ی

ی ی

 

ی

یی ی

ی

ی

 

ی ی ی ی

یی !

!

ی

!

 

ی ی

یی

ی

ی

 

ی

ییی ی

ʁ ی ی ی

 

Ȑ

ی ی

ی

ی

 

منبع: نبرخلق شماره 359، اول خرداد 1394 (22 مه 2015)

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول