ǡ Ǔ( 3 )

ی: ی

. یی

 

ی ی یی ی      ی ی. ی ی ی ی. ی ԡ ی ϡ ی ی ی ی ی.

ی ҡ ی ی ی ی ی ی ϡ یی :

- ی ی ȍ ی э ی ی   ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ! ی ی ی ......!

ϡ ی ی ی . ی ی . ی ی ی . ی ی ی ی ی   . ی ی ی ی ی   . ی ی ی ی ی ی یی .

ی . ی ی ییی ی ی . ی ی :

Ȑ ی   ی ی ی ی ی ی ی ی ...ǿ! ی ! ی ی ی ی یی! ی ی.

ی ϡ ی ی  :

ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی Ȑ! ϐی ! ی ی ! Ȑ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ ی ی ی ی ی ی  !... ی ! ی ی ی! 

ѡ ی ی . یی   ی ی ی ی ی.

ѐ ی ی ی ی ی ϡ . یی ی ی . . ی ی ی ی یی . ی ی ی ی : 

ی ی ی ی ی Ȑیی! ی  ی Ȑیی...ǿ! ی ژ یʿ ی ی یی

ی :

  ی ی یی ی!  ...ی ی ی ی ی ی ی :

  ! ! Ӂ ی . ی ʡ ی ی. یی ǎ یی ی .....( )

 

: 360 ی 1394

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول