در گذشت مجاهد خلق محمد هادی تعالی در آلبانی

ظهر روز شنبه 17 مرداد مجاهد خلق محمدهادی تعالی با بیش از 40 سال سابقه مبارزه در برابر دو دیكتاتوری شاه و شیخ، در اثر ابتلا به سرطان ریه و تأخیر در معالجه وی به خاطر محاصره ضد انسانی پزشكی لیبرتی و جلوگیری دولت عراق از انتقال موقت وی به اربیل، در بیمارستانی در آلبانی جان باخت. زنده یاد  محمد هادی تعالی متولد اسفند 1333 از دهه 50 به هواداری از مجاهدین برخاست و به همین خاطر توسط ساواك دستگیر شد. وی بیست و ششمین شهید محاصره پزشكی در لیبرتی و اشرف است.

بنا بر اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، پزشكان در بغداد از سال 1392 تشخیص دادند او مبتلا به سرطان ریه است و توصیه كردند برای معالجه به اروپا یا اربیل منتقل شود. اما نه تنها تلاشهای نمایندگان ساكنان برای انتقال او به اروپا یا اربیل بی نتیجه ماند، بلكه محدودیتهای ظالمانه و تأخیر و تعلل عمدی نیروهای عراقی برای درمان او در بغداد، بیماری او را وخیم تر كرد. دهها نامه هادی تعالی و نمایندگان ساكنان و گزارشهای روزانه لیبرتی در این باره خطاب به مقامهای ملل متحد و مقامهای آمریكایی نقش دولت عراق در زجركش كردن او را به خوبی برملا می كند.

مجاهد خلق هادی تعالی پس از انتقال به آلبانی بلافاصله تحت درمان قرار گرفت اما به دلیل پیشرفت بیماری ناشی از تأخیر در معالجه، تلاشهای پزشكان موثر واقع نشد و در روز شنبه 17 مرداد 1394 در گذشت.

درگذشت این رزمنده راه آزادی را به خانواده او، به یارانش در لیبرتی و سراسر جهان و به همه آزادیخواهان تسلیت می گوییم.

منبع: نبردخلق 362، یکشنبه  اول شهریور  1394 (23 آگوست 2015)

 

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول