فراخوان مجدد به ارگانهای مدافع حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان برای آزادی سریع خانم نرگس محمدی

کمسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه ای به تاریخ چهار شنبه 21 مرداد 1394، از مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر و آقای احمد شهید گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضع حقوق بشر در ایران و همچنین ارگانهای مدافع حقوق زنان خواست ضمن محكوم كردن دستگیریهای خودسرانه در رژیم آخوندی، اقدامی مؤثر برای آزادی خانم نرگس محمدی و دیگر زنان زندانی سیاسی به عمل آورند.

خانم نرگس محمدی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر، به رغم وخامت حالش همچنان از رسیدگیهای درمانی مورد نیاز خود محروم است. وی در روزهای گذشته پس از آن‌ که به مدت هشت ساعت دچار فلج عضلانی شد، به بیمارستان خارج از زندان منتقل گردید. اما به رغم تأكید پزشكان بر لزوم مراقبتهای پزشكی، در حالت نیمه بیهوشی به زندان اوین بازگردانده شد.

منبع: نبردخلق 362، یکشنبه  اول شهریور  1394 (23 آگوست 2015)

 

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول