گزارشی از جلسه ایران خودرو و سایپا

پرویز شجاعی

درجلسه گروه ایران خودرو و سایپا و سه شرکت تولیدی و مونتاژ گروه بهمن و کرمان موتور، کار به نزاع و دعوا کشید...! در این جلسه که باحضور معاون ریئس جمهوری در تاریخ پنجشنبه 12 شهریور امسال برگزار شد، نماینده ایران خودرو با عصبانیت رو به معاونت ریئس جمهور و وزیر صنایع گفت: آقایان شما در رسانه هابه مردم توهین می کنید و آنها را خائن خطاب می کنید و ما باید تاوان آن را پس دهیم!! در این هنگام معاونت ریئس جمهوری و وزیر صنایع که طی چند روز مورد هجوم رسانه ای بودند، با عصبانیت در جواب نماینده ایران خودرو گفت: آقای عزیز بیا و خدمت کن! شما نزدیک به ۲۰ سال است جنس بونجول و شترگاو پلنگ تحویل ملت می دهید و گاهی قیمت تمام شده را چندین برابر قیمت تمام شده واقعی اعلام می کنید و طی این سالها آن قدر سود بی حد و حصر برده اید و درآمدتان از جیب مشتری مستضعف و فلک زده بادرآمد ذوب آهن و صنایع پتروشیمی برابری می کند، حالا که پس از بیست سال صدای مردم فلک زده درآمده و ما نیز درجهت کمک به شما یک چیزی گفتیم که کار از این خرابتر نشود، حالا مقصرما شدیم؟؟!!

درحاشیه این نشست و جلسه ای که در پشت درهای بسته انجام شد، دعوای مابین نماینده گروه سایپا با ایران خودرو شدت گرفت. در آن جلسه نماینده ایران خودرو به نماینده سایپا گفت: نصف بیشتر این معضل تقصیر شماست، چرا که پراید و مشتقاتش از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. نماینده سایپا در جواب بر رسانه ای شدن آتش سوزی پژوهای جی ال ایکس درسال ۸۳-۸۴ و افتضاح بوجود آمده و گرایش مشتری به سمت تولیدات سایپا را با شعار سایپا مطمئناست، تاکید کرد و همین امر سبب آن شد که مشاجره بالا گرفت. در این هنگام معاونت رئیس جمهور با دعوت همگی به سکوت عنوان نمود که؛ دو راه بیشتر وجود ندارید! یا باید به مشتری احترام گذاشته و کیفیت و استاندارد را بالا ببرد تا دوباره رغبت خریدار زیاد شود و یا صبر و مقاومت کنید و با توجه به سودهای هنگفتتان درسالهای کذشته به جبران این رکو بپردازید تا تقاضا دوباره زیاد شود.

بدین ترتیب با تدوین صورت جلسه مخفی، این جلسه پر از تنش پایان یافت!

هموطن عزیزم، بنده حقیر که از مدعوین این نشست مخفی بودم و با ترس و لرز این اطلاعات را به رشته تحریر درآورده ام، خود حقوق بگیر و به اصطلاح نان خور یکی از این خودروسازان که چه عرض کنم، مونتاژگران داخل هستم، با برملا شدن این گزارش به آبرو و رازداری سازمانی خود لطمه جبران ناپذیر زده ام، اما به جان عزیزانتان و فرزندانم، من واماندگی و چه کنم را در چهره این زالوها که سالهای سال جلوی چشم من و امثال من حتی به حق کارگران خود رحم ننمودند را دیده ام و امروز این به همّت، قدرت، اتحاد، مقاومت، ایستادگی و یکپارچگی شماست که در مقابل این کلاهبرداری تسلیم نشوید. قیمتها تا ۳ ماه دیگر برای همیشه می شکند و با تبادل فن آوری و لغو تحریمها، این ایستادگی نتیجه ای که همانا عزت، سلامت ومشتری مداریست را به همراه خواهد آورد.

پس مقاومت کنید تا پیروز شودید و پیروزی نهایی نیز نزدیک است. من قبل از این که نان خور فلان شرکت باشم یک ایرانیم، مثل همه شما مردم نجیب و قابل احترام. حال که من پس از ۴ ساعت کلنجار باخود این متن را با عجله و دودلی نوشتم، فرصت را غنیمت شمرده و به انتشار آن درفضای مجازی بپردازید تا مردم بدانند که تلاش شان بالاخره به لطف خداوند ثمربخش بوده است.

منبع: نبردخلق شماره 363، چهارشنبه اول مهر 1394 - 23 سپتامبر 2015

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول