ی јی ی ѐ Ȑی 1394

ی ی: ی یی

 

95 ј ی

* ی ѡ ی 300 ѐ ǘ ی ی . یҡ ǘ ی ۳۰ یی ј ی ی ی ی یϡ ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ј ی ی ۳۰۰ ѐ .

 

* ی 1 ѡ ی ǘ ی ʡ ی ی ی . یǡ ی ǘ ی Ԙی ϐی . 130 ǘ ی ی ی .

 

* 2 ѡ ѐ ی ی Ә ی ی ϡ   ی ی ј ی . ی ӡ ѐ ییی ی یی ی ی ϡ ی ی 5 یϡ ǐی .

 

* 2 ѡ ѐ ј ی јی ی ی ی یی ی ی ی ی ی . ѐ ѐ ی .

 

*   3 ѡ ѐ ј ی ی ی () 3 7 ی . ی ѐ یϐی Ԙ . ی ј ی ی ی ی ی ی . ϐ Ԙ ј ی ј ی ی ی ј ی ی ی ی ی .

 

* 3 ѡ ی ѐ ی ی . یǡ ѐ : ی 7 ی ی ی یʡ ѐ ی ی ی ی .

 

*   3 ѡ ѐ ی ی ی Ґ ی ی ی . ӡ ѐ ѐ ی Ґ ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

 

* 3 ѡ ی ѐ یی ی ی  ی ی یی ی ی Ԑ ی . یǡ ی ѐ ی ۵ ј یی ی یی ϡ ی ی ۱۰۰ ѐ Ԑ ی .

 

* 3 ѡ ی ѐ ی ی ѡ ی ی ی ی ی . یǡ یی ѐ ی ی ی : ی ی ی ی   .

 

* 3 ѡ ی ی Ә ј ی ǁییی ی ǐ ی Әی Ә 10 ی ј юی . ǘ یی ی ی : ј ی Ә ǁیی ی 10 3500 200 یی ی ی Әی ǘ ی ی ǐ ی 10 60 .

 

* 3 ѡ ی ѐ ј . ѡ 3 ѐ .

 

* 4 ѡ ی ѐ ی یی ی ј ی .

یǡ یی ѐ ی : ј ی ی 9 ی Ԙ ی ی   یی ی ј 120 ѐ ی ј ј یی 10 یی یی Șϡ .

 

* 4 ѡ ѐ јی ј ی ی ی ی ѐ ی ی . 24 ѐ јی ی ǘی ی ی ی ѐ ی ی ϡ : ǘ ی ی ی ی ی ޝ .

 

* 4 ѡ ʐ јی Ϙ 2 ی ی Ϙ . ӡ ʐ јی ی ی ی ͘ ی ʐ .

 

* 5 ѡ ی ϐ ی ی ی ی ی ی ی Ԙ . ǘی ӡ یی : ی ی ی ϐ ی ی ی ی یی ی ی ی یϐ ی ی ی یی یی ی ϐ  .

ی : ی ی ی ی ی ی .

 

*ی ی 8 ѡ ʐ ی Ԙ یی ی ی ϡ ʐ ی ѡ ی .

یǡ ی یی ʐ ʐ ѡ ی : ʐ ϡ ی ѡ یی ی .

 

* ی 8 ѡ ѐ ی ی ی . ی ǡ ѐ ی ی ی ی ی یϐی ی ی ی ی ی .

 

* ی 8 ѡ ѐ ی یی ی 7 ϡ ی ی ی . یǡ ی ѐ ی ۱۲ ی ϡ ی Ԙ یی ی ی ی ی ی сیی ی ی یی یϡ ی یϐی ی .

 

* 9 ѡ ѐ ی ی ی 7 ϡ . ѐ یϐی ی .

۵۰ ѐ ی (ی) ی ѐ . ی ی ی ѐ ǘ400 ѐ ی ی.

 

* ی 8 ѡ ی ѐ ǐ ǘ   ی ی   ی یʡ ی یی јی ǘ . یǡ ی ی ی ѐ . ی ی ی ۴ ѐ ǐ   ی ی . 9 ѡ ѐ ǐ ǘ ی ی ی یی јی .

 

* 9 ѡ ѐ ј . ѐ ѐ ʡ ... ј ϡ 3 . : ј .

 

* 9 ѡ ϐ ǘیی ی 7 ϡ ی ی. ی ی یی ǘی ی ی Ԙ ی . ѡ یی ϐ : ی ǘی ǐ ǘی ی э ی ی .

 

*ѐ ی یی یʡ ј ی یی یϡ ی 8 5 . ی ی 10 ی یی ی ی .

 

* 10 ѡ ѐ یҘ ی ی ی ی ی ی ѐ . ی ی ѐ یϐی ی ی ѐ ی .

 

* 10 ѡ ѐ ی ی Ґ ی . ̡ ѐ ی ی .

 

* 10 ѡ ј Ԑ ϡ . ̡ Ԑ .

 

* 14 ѡ ѐ ی ی ی ی ی . ی ǡ ی ی ј . ی ѐ ی ϡ ی Ԙ ی ی ی ی یی یϘ ی یی ی Ԙی .

 

* ۱۴ ѡ ی ѐ ی ی ی ی ی ی ޡ ی . یǡ ѐ : ی ی ѐ ی ی ѐ ۱۰ ѐ یی ۹۴ ی .

 

* 14 ѡ ѐ ʘیی ی ʐی یϡ ی ی . یǡ ѐ : ی ی ی ѐی ی ی یϐی .

 

* ی 15 ѡ ѐ ј ی 5 ی ی . ی ӡ یی ѐ : 600 ѐ јی یی ی Әی ϡ ی ی ی Ǎی ی ی ی ی.

 

*ی ѐ ی ی ۱۵ ѡ ی ی ј ی ی یی . یԡ ی ۳ ۷ ی ѐ .

 

* ی 15 ѡ ی ۵۰۰ ʐ ی ی . یی ʘی ی ʐی ј ی ی ی ʘیی .

 

* 16 ѡ ʐ ی ی ی یی . ӡ ی ʐ ی 91 ǘ ی ی .

 

* ی 15 ѡ ѐ ی ی یی ʘی ی ی ی .

ѐی ӡ ϐ ی 䡝 ӡ ی ی ی ی 䡝 ی ی ی ی ی . 16 ѡ ی ی .

 

* 16 ѡ ј 2 یی ی . ѐ Ǎ ی ی ی . 17 یǡ یی ʐ ی ی ی ی ی . ی ѐ ی ʐ ی یی ی یی ی ύ ی ی .

 

* ǡ 17 ѡ Ҙј ی ʡ 20 ǐ ی ی 2 ʐ ʡ ی ی ی ی ی .

 

* ѐ ی ی 10 ϡ 18 ی . یǡ ی ј ی ی ی ی ϡ یی ј یی ی ј ی ی ی یی .

 

* 18 ѡ ϐ ǘی ی ی ی ی ی ی . ӡ ی ǘی ی ی : 84 ǘی ی ی ی ی ی ی ی یʡ ی ی ی ی ی ی ǘی ی .

 

* 20 6 ѐ یی ϡ ی ی ی ϐ ی . ѐ ی ی ی ی ی یی ی ی ѡ ی Ә یی ی ی . 22   یǡ ѐی یی ی ییϺ ی ی ј ی یی ی ی ی ی .

22 یی 17یی یی ی ی . ی ی یی ѐی ی یی ی ی .

 

* ی 22 ѡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ʐی . ی ی ی ϡ ی ϡ یی ی ی Ԙ ی ی Ԙی ی یی.

 

* 23 ѡ ј ییی ϡ ϐی ی یǡ ϡ ی ی јی ی ی Ԙی یϐی ی .

یǡ ѐی ی ی ی ی ی ʝ ۱۵۰۰ ѐ ی ی یǡ ϐی ϡ ј .

 

* 23 ѡ ј ی یی ј ی یی یјی ی ی ی ی ی Ԙی . یǡ ј ی یی یјیѡ ی ی ۲۱ ی ی ییی .

 

* 23 ѡ ј ی یی ی ی ییی (ی ی ӡ یјی) ی ی ی ی Ԙی . یǡ ی ی ј یی ی ی ی ј یی ی ی یјی ( ) ی ی ی ی ی ی ی .

 

* 23 ѡ ѐ ی ی ی ی ی ی ی یی . ی یҡ ѐ ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی . ѐ ی ی .

 

* 23 ѡ ی ی ی ی ۹۹ ی ی . ی ی یϺ ۹۹ ی ی یی Ԑی Ԑی λ ی ی ی ی .

۶۰ یی ی ی ی ی ی ی ی ی .

 

* ۲۳ ѡ ѐ ی ی ͘ ی ی . یӡ э یی ʐ یی ی ی ی ی ی ی ی ѐ .

 

* ی 22 ѡ ی ѐ یԐ ی ی ی ی ی ی ی ۱۸ ی یԐ . یǡ ѐ یی: ϝی ی ی ی ی  ی ی یی ѐ ی ی ی ی . 24 ѡ ѐ یԐ ی ی .

 

* 23 ѡ ѐ ی یی ی . ی یی یϡ ѐ . ی ј ی 24 ی . ѐ ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ѐی ی ѐی ..... ی ی ی .

 

* Ș ی ی 24 ѡ ی ی یی ی یԐ ی ۲ ی ی ی ی .  ی   یی ی ی ی ʐی .

 

* 25 ѡ ѐ ʁ ی. یǡ ی ѐ ѐ ی ǘ . یی ѐ ی ی یی ی ǐ ʡ Ԙ ی ی ۷۰۰ ѐ ی یی ی .

 

*ѐ ی ی ی 25 ѡ . Ӂӡ ی ѐ ј ی ی ј ی .

 

*ی ѐ ی ј ی 25 ѡ . 24 ј یی ی ی ϡ ی ѐ ی Ԙ ی . یی ی ѡ ی یی Ԙ ѐ ѐ .

 

* 25 ѡ ѐ ی ӝ ی ی ی ی ی (ی) . یǡ ی ѐ ی ی ی ی: ѡ یی یی ی .

 

* 26 ѡ ѐ ی ی ی ی ʝ ی ѐ . یǡ یی ϐ : ی ی ѐی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی.

 

* 28 ѡ ѐ یی ی ۲۰ ۲۱ ی ی ی . یǡ ی ѐ یی ϡ ی ی ی ی ی . ی ѐ ی ј یی ی јʡ ѐ .

 

* 28 ѡ ѐ ی ی Ӂ . یی ی ѐ ی ی 9 ی ی : ѐ ی ϡ یی ی Ș ی ѐ 8 یی .

ی ی 1340 ی ی ی 300 .

 

* ی 29 ѡ ѐ ی ی . ی یی ѐ ی : ی ی ی ѐ ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ѐ ی یی .

 

* ی 29 ѡ ϐ 200 ʐ ی ی ی . ی ی ی : ی ی ی ی 3 ی .

 

* ی ӡ 30 ѡ ѐ ј ی ییی () ی ی ی . یی ѐ : 600 јی یی ی Ә ی ی ی ی ی Ǎی ی ی ی ی.

 

* 30 ѡ ѐ ی Ϙ 25 ی ǘ یی ϡ ی . ϐ 14 ی 25 ی ی ʐی ی.

 

* 30 ѡ ѐ ی ی ی ѐ . ی ϡ یی ѐ ی : ی ی ی ی ی ی ی ј ی ΐی ی. یی ی ѐ : э   ی ی ی.

 

30 ѡ ی 200 ی 䐝 ی ی یی ی .

ӡ 䐝 ی 23 90 ی ی ی ی ϡ Ԙ یی یԝ ی ی ی.

ی ی یی ǝ یی ی ی ی ی یی ی Ԙ ی ی ی 䐝 ʡ یی ی ی ی.

 

ȡ ѡ ی ʐیی ѐی ی ی ی.

: 366 ی 1394 - 22 2015

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول