با اندوه فراوان برای فقدان مادر ملوک

در سوگ مادری مقاوم (مادر ملوک) که فرزند قهرمان او، فدایی خلق رفیق اکبر موید در 22 اسفند 1350 اعدام شد.

فقدان زنده یاد خانم ملوک موید را به خانواده او، به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و به همه آزادیخواهان تسلیت می گویم.

مقاومت و پایداری مادران شهدا و زندانیان سیاسی همیشه ماندگار خواهد ماند.

مهدی سامع

جمعه 20 آذر 1394 - 11 دسامبر 2015

منبع: نبردخلق شماره 366، اول دی 1394 - 22 دسامبر 2015

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول