ǔ

 

. یی ( . )

 

ی

ی ی

ی

ی

Ȑی ی

ی

ی ی

ییی

یی

یی ی

ی

ی ѐ

ی

ی

ی

ی ی

ۍ ی

ی

یی

ʁ ѐ

ی ҡ ی

ی ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ϐی

ی ی

ǁی

ی ی

ی ی ی

ی

ی

ی

ی ی

ѐ

یی

ی

ی

ی

ی

 

: 366 ی 1394 - 22 2015

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول