یادداشت سیاسی  ---- مُسَلمان کُشی، عُمق راهبردی و مرز امنیت خامنه ای

مهدی سامع

پیش از مُداخله نظامی رژیم ایران در سوریه، اهداف ضدانسانی خامنه ای برای بسیاری از مردم خاورمیانه روشن نبود. حمایت همه جانبه خامنه ای از حزب الله لبنان به بهانه دفاع از مقاومت علیه تجاوز اسراییل و در چارچوب جدال فلسطین _ اسراییل توصیف می شد و بنابرین عمق اهداف خامنه ای در پیشبرد این سیاست ارتجاعی پنهان می ماند. خامنه ای و سرسپردگان ریز و درشت او بارها به این که مرز امنیت و عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی لبنان و سواحل مدیترانه است، اذعان می کردند و البته این سیاست را در چارچوب مبارزه «ضد استکباری» تعریف می کردند.

ده سال پیش که ولی فقیه در یک انتخابات فرمایشی و مهندسی شده محمود احمدی نژاد را به کرسی ریاست جمهوری نشاند و درصدد بود تا از تجاوز دولت بوش به عراق فرصت سازی کرده و برای ولایت اش ریل گذاری جدیدی ایجاد کند، خامنه ای در دیدار دانشجویان بسیجی گفت: «خیمه‌ ای که این ‌جا سرپاست، ریسمانها و میخهای عمیقی که این خیمه [بخوانید بیت ولی فقیه] در سرزمین اسلامی دارد، در کشورهای دیگر کوبیده شده است. ما در ملتهای گوناگون عمق استراتژیک داریم.» (سایت خامنه ای، 24 مهر 1384)

خامنه ای مشخصات میخها و ریسمانهایی که به خیمه ولایت متصل است را به زبان نیاورده است. اما امروز همگان می دانند که گروههای تروریستی گوناگونی را سپاه تروریستی قدس در کشورهای مختلف سازماندهی کرده که تحت امر خامنه ای هستند.

روز یکشنبه 24 آذر 1387، خامنه ای در دیدار با بسیجیان دانشگاه علم و صنعت گفت: «ملتهای مسلمان عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی‌ اند.... آنها عمق راهبردی و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی محسوب می شوند. تکیه‌ گاه یک ملت به عمق استراتژیک اوست.... دشمن این را نمی خواهد؛ دشمن نمی خواهد این ارتباط برقرار باشد. جمهوری اسلامی باید این را یکی از وظایف خودش بداند. این جزو آن شاخصهای اصلی است.» این سخنان را خامنه ای در شرایطی بیان کرد که جامعه ایران در استانه یک انفجار بزرگ قرار داشت. شش ماه پس از این سخنان قیامهای سال 1388 شروع شد و مضمون یکی از شعارهای آن قیامها رد مداخله گری در غزه و لبنان بود.

با شروع بهار عرب خامنه ای که از اشغال عراق سودهای کلان به جیب زده بود در صدد برآمد تا با شعار «بیداری اسلامی» بهار عرب را هم مصادره کند. اما شروع جنبش آزادیخواهی مردم سوریه که حدود 18 ماه به شکل مسالمت آمیز ادامه داشت وضعیت جدیدی به وجود آورد. کشتار مردم سوریه به وسیله مزدوران بشار اسد و حمایت ولایت خامنه ای از دیکتاتوری اسد، سیاست ضد مردمی ولی فقیه را از لابلای سخنان فریبنده به صحنه یک جنگ خونین تغییر مکان داد. دفاع از امنیت ولایت مستلزم شرکت مستقیم در سرکوب مردم سوریه شد. این سیاست که در مورد عراق از طریق نوری المالکی اجرا می شد، در سوریه راهی جز مداخله مستقیم برای خامنه ای باقی نمی گذاشت.  

روز پنجشنبه 13 شهریور 1393، خامنه ای در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان گفت: «ظرفیتهاى ما و توانایىهاى ما، فقط آن چیزهایى نیست که ما در داخل داریم. ما در بیرون کشور هم ظرفیتهاى مهمى داریم، طرفدارانى داریم، عمق راهبردى داریم در منطقه، بعضى به‌ خاطر اسلام، بعضى به ‌خاطر زبان، بعضى به ‌خاطر مذهب شیعه، اینها عمق راهبردى کشور هستند، اینها جزو توانایىهاى ما هستند، از همه‌ ى این توانایىها باید استفاده کنیم.» (سایت خامنه ای)

هدف خامنه ای از سازماندهی «طرفداران» اش و استفاده از «این تواناییها» در  عمق راهبردی نظام را بارها سرسپردگان و عَمله و اَکره او با زبان رسا اعلام می کردند. آن سخنانی که سوریه را یکی از استانهای ایران اعلام کرد و با تاکید گفت که سوریه برای نظام از خوزستان مهم تر است، بیهوده بیان نشد. بر همین روال بسیاری از سرکردگان سپاه و نمایندگان ولی فقیه در سپاه و بسیج در مورد اهمیت مداخله در سوریه و لبنان و یمن گفتند و نوشتند.

مُلا علی سعیدی، نماینده  خامنه ای در سپاه پاسداران، در روز پنجشنبه 24 مهر 1393 گفت:«عمق استراتژیک ما عراق، سوریه، بحرین و آمریکای لاتین است و رسالت و مسئولیت ما حفظ عمق استراتژیکی است و حق نداریم یک نقطه از این عمق را از دست دهیم تا امنیت ایران دچار خدشه نشود.»

کشته شدن تعداد کثیری از مهمترین سرکردگان سپاه پاسداران در سوریه و رخنه نارضایتی در نیروهای سپاه و خانواده های آنان، خامنه ای را مجبور کرد تا با صراحت دلیل پافشاری بر حفظ عمق استراتژیک را به طور شفاف بیان کند. وی در دیدار با خانواده‌ های پاسداران كشته ‌شده در سوریه و عراق گفت: «اگر مدافعان حرم [بخوانید مدافعان بشار اسد] مبارزه نمی‌ كردند باید در كرمانشاه و همدان می ‌جنگیدیم.... اینها رفتند با دشمنی مبارزه كردند كه اگر اینها مبارزه نمی‌ كردند این دشمن می ‌آمد داخل كشور...اگر جلویش گرفته نمی ‌شد ما باید این ‌جا در كرمانشاه و همدان و بقیه استانها با اینها می ‌جنگیدیم و جلوی اینها را می‌ گرفتیم.» (سایت خامنه ای، جمعه 16 بهمن 1394)

روی سخن خامنه ای با خانواده های کشته شدگان سپاه پاسداران نیست. او می خواهد به مزدوران اش در سراسر جهان این پیام را برساند که برخورداری از مواهب ولی فقیه مستلزم حفظ عمق استراتژیک ولایت او است وگرنه همگان می دانند که  کلمه «حَرَم» در این سخنان اسم رمز دیکتاتوری بشار اسد است و جنگیدن در حَلَب هیچ ربطی به دفاع از حَرَم ندارد.

نظام ولایت فقیه بر دو پایه سرکوب در داخل و صدور ترور و بنیادگرایی به خارج می تواند به حیات خود ادامه دهد. مهار هر یک از این دوپایه تخت سلطنت ولی فقیه کَلِه پا می کند. عمق استراتژیک رژیم همان مرز امنیت ولایت خامنه ای است و برای حفظ این ولایت ننگین است که مزدوران خامنه ای اقدام به کشتار مردم در سوریه، عراق و یمن که اکثر آنان از مُسلمانان این کشورها هستند می کنند. این کشتارهای بی امان و وحشیانه فقط برای حفظ ولایت خامنه ای است و برای مردم ایران خُسرانهای بسیار در حال و آینده خواهد داشت.  

 

منبع: نبردخلق شماره 368، شنبه اول اسفند 1394 – 20 فوریه 2016

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول