شهدای فدایی در فروردین ماه

رفقا: جواد سلاحی – خشایار سنجری - محمد معصوم خانی - حسین الهیاری - بیژن جزنی - حسن ضیاء ظریفی - عباس سوركی - مشعوف (سعید) كلانتری - محمد چوپان زاده - عزیز سرمدی - احمد جلیل افشار - حمید اكرامی - محمدرضا كامیابی -

غزال (پریدخت) آیتی - هوشنگ پورکریمی دریاکناری* - سیمین پنجه شاهی - عباس هوشمند - یدالله سلسبیلی – پروین ره انجام  - علی میرابیون - ناصر توفیقیان -جلیل آرازی - بهرام آق اتابای - عطا خانجانی -محمدآراز(بهروز)- آراز محمد وردی پور - غفور عمادی - عبدالله صوفی زاده - بردی محمدكوسه غراوی - قربانعلی پورنوروز – حاجی محمد آخوندی - اسماعیل علی پناه  - بهمن فاضلی فارسانی - مهرداد چمنی - ناصر خورشیدی - مسعود رقابی - حسین باطبی - اکبر مسلم خانی - علی راستی پور - عبدالعلی غفوری ورزنه - کریم حاج علی محمدی - مسعود صدیق - سعید جوان مولایی – انشاء الله اسدیان - علی محمد خوجه - فیروز شكری - آنه بردی سرافراز - قربان (آرقا) شفیعی – علی اشترانی فرید - محمد ابراهیم مفتاح - فیروز صدیقی - نور محمد شفیعی - محمد رسول عزیزیان - پروین افروزه - محمد حرمتی پور - منوچهر كلانتری نظری - عبدلرسول عابدی - اسد رفیعیان - جواد رجبی - حسن عطاریان _ صدیق دیده ور - احسان الله ایمانی - فریدون آشوری - غلام حسین خاکباز - مسعود دانیالی - محسن رفعتی - رویا علی پناه فرد - فرشته گل عنبریان – جمشید هدایتی - صدیق دیده ور-  بهنام  و ... در پیكار علیه امپریالیسم و ارتجاع توسط مزدوران رژیمهای شاه و خمینی به شهادت رسیدند.

 

*تاریخ شهادت رفیق هوشنگ پورکریمی دریاکناری بر اساس برخی شواهد و قراین احتمالاً اواخر اسفند 1355 یا در فروردین 1356 است.

 

منبع: نبرد خلق شماره 369، یکشنبه اول فروردین 1395 - 20 مارس 2016

 

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول